Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, član Europske seksološke federacije, organizira edukaciju iz specijalističkih znanja iz seksualne terapije i seksualnog savjetovanja.

Edukacijski program traje dvije godine, ukupno 16 vikend edukacija od subote do nedjelje. Održava se, tijekom prve godine jednom mjesečno, 10 vikenda a tijekom druge godine 6 vikenda.

 • Uvjeti za upis u edukaciju za seksualne terapeutkinje/e su:
  • Psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti
  • Najmanje 26 godina starosti
  • Osobe koje prihvaćaju načela iznesena u Deklaraciji o seksualnim pravima Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS) koju možete naći na http://www.worldsexology.org/content/sexual-rights-0
  • Poznavanje engleskog jezika; pojedina predavanja, radionice i dio literature su na engleskom jeziku
 • Uvjeti za upis u edukaciju/stručno usavršavanje za savjetovatelje/ice iz seksualnog zdravlja su:
  • Psiholozi, liječnici, socijalni radnici, socijalni pedagozi, socijalni rehabilitatori, više/visoke medicinske sestre i tehničari i osobe koje su tijekom studija/obrazovanja imale kolegije iz psiho-socijalnog savjetovanja
  • Najmanje 26 godina starosti
  • Osobe koje prihvaćaju načela iznesena u Deklaraciji o seksualnim pravima Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS) koju možete naći na http://www.worldsexology.org/content/sexual-rights-0
  • Poznavanje engleskog jezika; pojedina predavanja, radionice i dio literature bit će na engleskom jeziku
 • Kandidati trebaju dostaviti
  • Dokumente iz kojih je razvidno da ispunjavaju kriterije
  • Životopis

Cijena cjelokupne edukacije/stručnog usavršavanja iznosi 2.336,00 €, plativo u 16 mjesečnih rata po146,00 €. U cijenu edukacije/stručnog usavršavanja nisu uključene individualne supervizije, koje će kandidati dogovarati sami, s odabranim supervizorima s popisa supervizora.

Tijek edukacije

 1. Edukacija počinje u listopadu 2023. i traje kroz 16 vikenda u trajanju od 2 godine, svaki vikend traje 16 školskih sati.
 2. Edukacija se sastoji iz teorijskog, praktičnog, iskustvenog i supervizijskog dijela.
 3. Polaznici/e na kraju prve godine edukacije, odnosno na kraju drugog semestra pišu pismeni test znanja koji je uvjet za nastavak edukacije.
 4. Dodatni uvjeti za završetak edukacije su i:
  1. Usmeni prikaz (uz PTT prezentaciju) jedne teorijske teme pred edukacijskom grupom
  2. Usmeni prikaz (uz PTT prezentaciju) slučaja pred edukacijskom grupom
  3. Pismeni prikazi 8 završenih slučajeva
  4. Završni razgovor o stečenom znanju i vještinama pred komisijom

Edukacija obuhvaća slijedeće teme po vikendima:

VIKENDTEMA
1.Psihoseksualni razvoj

Biopsihosocijalna perspektiva ciklusa seksualnog odgovora

2.Seksualno ponašanje i seksualni stavovi

Seksualno ponašanje u adolescenciji, odrasloj dobi i starenju

Klasifikacija i dijagnosticiranje poremećaja seksualnog zdravlja

3.Seksualno zdravlje i seksualne poteškoća kod muškaraca i žena
4.Intervencije kod seksualnih poremećaja
5.Intervencije kod seksualnih poremećaja
6.Čimbenici koji utječu na seksualno zdravlje

Spolno prenosive bolesti i reproduktivno zdravlje

Seksualno zdravlje i poteškoće kod starenja

7.Seksualna orijentacija i seksualno zdravlje

Rodni identitet, transrodnost i seksualno zdravlje

8.Problematična i kontroverzna seksualna ponašanja
9.Seksualno nasilje i zlostavljanje djece i odraslih
10.Pismeni test

Gost predavač/ica

11.Repeticija poremećaja i intervencija

Etička pitanja

12.Intimnost i partnerstvo

Grupna supervizija

Teorijska izlaganja

Prezentacije slučajeva

13Seksualna igračke i pomagala

Grupna supervizija

Teorijska izlaganja

Prezentacije slučajeva

14.Mindfulness i seksualnost

Grupna supervizija

Teorijska izlaganja

Prezentacije slučajeva

15.Gostujući predavač/ica

Grupna supervizija

Teorijska izlaganja

Prezentacije slučajeva

16.Grupna supervizija

Prezentacija slučajeva

Evaluacija

 

HDST – zastupan preko voditelja edukacijskog programa – ima pravo sudioniku/ci zadati posebne obaveze vezane uz tijek edukacije ili predložiti napuštanje edukacije ako smatra da za to postoje opravdani razlozi. U tom slučaju voditelji edukacije obavezno obrazlažu sudioniku/ci razloge takve Isključenjem se raskida ugovorni odnos, pri čemu sudionici nemaju pravo na povrat do tada uplaćenih troškova edukacije.

Prava i obaveze sudionika/sudionica edukacije

Cijena edukacije je: 2336,00 €

 1. Plaćanje je moguće u mjesečnim ratama ili odjednom. Uplata se vrši na žiro račun HDST-a. Podaci za uplatu: HDST, Odvojak lukoranske 35, Zagreb, IBAN: HR15 24840081104323060
 2. Individualne supervizije nisu uključene u cijenu edukacije niti u satnicu radionica.
 3. Sudjelovanje na radionicama je obavezno. Sudionica/ik može izostati maksimalno 25 sati nastave po godini. Sudionici/ku će se se odrediti posebni dodatni zadaci kao nadoknadu za propuštene sate.
 4. Edukacijska grupa može izabrati predstavnicu/ka koja/i će zastupati interese edukanata u odnosu na voditelje edukacije i HDST
 5. Pri upisu u edukaciju/stručno usavršavanje, sudionik/ca potpisuje Ugovor o edukaciji koji regulira prava i obaveze sudionika/ca i HDST-a

Prijave s potrebnim dokumentima primaju se do 15.6.2023. na mail hdst2016@gmail.com