Pripremamo početak nove generacije edukacije iz Gestalt psihoterapije. Ukoliko ste zainteresirani za upoznavanje ovog psihoterapijskog pristupa pozivamo Vas na iskustvene radionice koje su uvod u edukaciju.

Naše iskustvo je pokazalo kako je za odluku o pohađanju ove edukacije važno imati ne samo kognitivni uvid u osnovne principe i teoriju, nego i iskustveni uvid u način rada. S obzirom da Gestalt pristup ističe važnost osobne odgovornosti, čini nam se neophodnim “kušati” ga prije donošenja odluke o uključivanju u edukaciju. Tim više jer Gestalt edukacija traje četiri godine (što je mnogo vremena, energije i novca) i uključuje mnogo iskustvenog rada i rada na sebi (što podrazumijeva osobne promjene, odnosno rast i razvoj).

Uvodna iskustvena radionica održat će se u tri navrata 24. i 25. veljače, 3. i 4. ožujka, te 7. i 8. travnja, 2018. godine u Zagrebu. Radionice će vodit Jasenka Pregrad. Na mjestu asistenta trenera izmjenjivat će se Alenka Krivičić Jedrejčić i Mihael Kozina. Cijena ovih radionica je 700 kn + PDV = 875 kn po polazniku po radionici.

Edukacijska grupa koju vode Tomaž Flajs (GT terapeut, trener, GATLA faculty member, Slovenija) i Jasenka Pregrad formira se na izbornoj radionici na koju su pozvani svi zainteresirani koji udovoljavaju kriterijima za pohađanje edukacije. Na njoj se radi iskustveno koristeći gestaltistički pristup, upoznaju se  voditelji i članovi međusobno, te se na kraju radionice zajednički donosi odluka o formiranju edukacijske grupe i o njenim polaznicima. Izborna radionica će se održati 6. – 8. srpnja 2018.

Preduvjet za pristupanje izbornoj radionici je neposredno iskustvo gestalt psihoterapijskog pristupa u iskustvenoj radionici.

Međutim, pozvani ste na jednu ili više iskustvenih radionica i ukoliko želite jedan vikend poraditi na svom osobnom rastu i razvoju ili bliže upoznati gestaltistički pristup, bez obzira na edukaciju. Polaznici će dobiti potvrde o pohađanju radionice kojima mogu zatražiti od nadležnih komora bodove za stručno usavršavanje.

Ukoliko ste zainteresirani, molim Vas da se prijavite do 31. siječnja 2018. na e-mail [email protected]hr  ili fax  (01) 468 32 78 ili pismenim putem na adresu u zaglavlju ove obavijesti (prijavni list je u privitku).

Edukacija je namijenjena stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti koji imaju interes za savjetodavni i terapijski rad s pojedincima, obiteljima i organizacijama. Mogu se uključiti psiholozi, liječnici te stručnjaci drugih humanističkih znanosti, prvenstveno socijalni radnici, defektolozi, pedagozi i srodna pomagačka zanimanja, koji su zaposleni u struci gdje svoju profesionalnu djelatnost obavljaju u neposrednom radu s ljudima.
Poštujući osnovne teorijske postavke Gestalta u edukativnim Gestalt grupama uči se iskustveno, radom na sebi u zatvorenoj grupi od oko 15 članova. Radionice traju u pravilu tri dana (iznimno četiri), koji uvijek uključuju vikend, a intenzivi (osmodnevne radionice) su za vrijeme praznika.

Program traje četiri godine (40 radionica/904 sunčana sata) i sadržava:
I Osnovne teorijske postavke i tehnike GT pristupa i iskustveni rad
II Ljudski organizam i okolina, razvojna teorija, područja i strategije primjene GT pristupa, dijagnostika i iskustveni rad
III Supervizija, diferencijalna dijagnostika, specifične kliničke slike, područja i strategije primjene uz iskustveni rad
IV Supervizija, terapijski odnos, dijagnostika i rad s posebnim kliničkim slikama uz iskustveni rad

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe.

Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od 2,5 sata tijekom cjelokupne edukacije (ukupno 200 sati), prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova.

Edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima od 3. godine nadalje.

Po uključivanju u edukaciju Gestalt centar Homa, d.o.o. potpisuje ugovor sa svakim polaznikom o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju indeks i financijski se obavezuju za sudjelovanje u prvoj godini edukacije, a organizatori se obvezuju realizirati opisani program. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Edukacija završava završnim radom i ispitom. Po završetku edukacije polaznici dobivaju diplomu, a kako je kurikulum izrađen  po kriterijima Europske asocijacije za Gestalt terapiju (EAGT) ona ga verificira kao valjanu edukaciju za dobivanje evropske psihoterapijske licence.

Voditelji edukacije su Jasenka Pregrad i Tomaž Flajs. U edukaciji sudjeluju Gestalt terapeuti iz Hrvatske i Europe. Radionice s terapeutima iz inozemstva odvijaju se na engleskom jeziku.

Cijena programa za grupu od 15 članova je kunski ekvivalent 39 eura + PDV po danu edukacije, odnosno u prosjeku 124 eura po radionici + PDV (intenziv traje 7 dana i košta dvostruko) što uključuje putne troškove stranih terapeuta do Zagreba, članarinu EAGT-u, indekse, materijalne troškove, troškove prostora i boravka trenera i honorar voditeljima. Organizatori pridržavaju mogućnost korekcije cijena u slučaju značajnije promjene cijena avionskih karata i tečaja eura.

Više detalja i prijavni list možete naći na:

http://www.gestaltcentarhoma.hr/iskustvene-radionice.html