Hipnozu konceptualiziramo kao aktivnost unutar konteksta komunikacije (bez komunikacije, nema hipnoze). Angažirati se u terapijskoj uporabi hipnoze (a ona se uvijek događa putem komunikacije), kad je ugrađena u kontekst terapije, znači angažirati se u toj posebnoj vrsti komunikacije koju zovemo konverzacija. Svaka terapijska konverzacija počinje dijeljenjem ideja svakog pojedinog pacijenta. Ukoliko poimamo hipnozu kao klimu za terapiju, to utječe na prekid (ili “prekretnicu” ili “skretanje”) korištenja hipnoze kao sugestije i na stvaranje klime koja olakšava razgovore u terapiji.

Hipnoza, kao klima, stvara kontekst u kojem se terapija odvija i nalazi se unutar sistemske složenosti u koju su uključeni i terapeut i pacijent. Stoga niti terapeut ni pacijent, nije odvojeno sebstvo (ili pojedinac ili “ja”) izvan tog složenog sistemskog konteksta. Takvo razumijevanje hipnoze i terapije, kao višestruko isprepletenih konteksta čini zastarjelima ideje moći, uključujući, na primjer, pojam moći terapeuta ili ideju da je moć unutar pacijenta.

Naša je postavka, primjerice, da unutar tih terapijskih razgovora i pacijent i terapeut unose nesvjesno u ono o čemu govore, što omogućava konceptualiziranje nesvjesnog kao procesa i kao najvrednijega resursa za svakodnevni život, kao i za terapiju. Naš će seminar započeti predavanjem koje će otvoriti i razviti ideje iz gore rečenoga, kao i neke druge ideje i koncepte. Uslijedit će rasprave i vježbe. Ostatak seminara nastavit će se iskustvenim radom u hipnozi.

Radit ćemo u više konteksta učenja na sljedeće teme:
(1) Autohipnoza: Moj stav je da je idealan preduvjet za svaki terapijski razgovor taj da se on događa u hipnozi. (Prakticirat ćemo autohipnozu i razviti stručnost kroz niz vježbi.)
(2) Cijeli seminar će biti iskustveni; posvećen učenju hipnoze kroz osobno iskustvo.
(3) Fokus naše prakse je na terapiji kao umjetničkom djelu. Umjetnost terapije je empirijska (stoga je i znanstvena). Umjetnost je suradnički rad između terapeuta i pacijenata. Ona je maštovita i empirijska; odnosi se na življenje etičkog i sretnog života. I to se događa u višestruko složenim isprepletenim sistemskim kontekstima. (Brisanje bilo kojeg od ovih konteksta može dovesti do onoga što bismo mogli nazvati “ružnim”, a brisanje višestrukih konteksta može rastrgati zamršeno tkanu estetsku tkaninu.)
(4) Bez imaginacije, nema misli, nema jezika, nema terapije.
Imaginacija je ona “najviša svijeća” koja “osvjetljava tamu”. Ona izvire iz izvora nesvjesnosti. Dizajn seminara će nas pozvati da radimo s našim traumatskim iskustvima i našim uvjerenjima u vlastitim ograničenjima kako bismo u njima otkrili primjere naše snalažljivosti.
(5) Kroz naše razgovore s pouzdanim drugima i osobito kroz naše vlastito “drugo” (Alter), u sigurnom ozračju hipnoze, možemo osjetiti slobodu da postanemo svjesni i izložimo naše osobne i kulturne predrasude, praznovjerja, čak i našu mržnju i tragove zlobnosti (zlobnu
duhovitost, neljubaznost, zloću, nepravednost, agresivnost i zlobnost – sve izraze odnosa).

Raspored održavanja seminara:

 petak 12. travnja 17:00 – 20:00
 subota 13. travnja 10:00 – 13:00, 15:30 – 18:00
 nedjelja 14.travnja 10:00 – 13:00

Cijena seminara:
 za nekadašnje polaznike Škole 700 kn
 za ostale 1000 kn

Škola kibernetike i sistemske terapije
Rijeka 12-14 travnja 2019
Hrvatska čitaonica Trsat
Šetalište Joakima Rakovca 33, Rijeka

Graham Barnes, voditelj seminara

Kontakt za prijave: Dr. Ilinka Serdarević

M: 091 368 73 55

E: [email protected]