Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji poziva sve zainteresirane  – 03.03.2017.  započinje novi ciklus edukacije iz DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE !

Edukacija traje 2, odnosno 4 godine u zavisnosti od pravca i prethodne edukacije, a po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati dobivaju europsku licencu za osposobljenost za dječjeg i adolescentnog psihoterapeuta, odnosno savjetodavca.

Program osposobljava kandidate za stjecanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalne kompetencije, osobni razvoj, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije, kao i istraživanja.

Grupe za edukaciju su zatvorenog tipa sa stalnim brojem polaznika. Ukoliko radionicu vodi stručnjak iz inozemstva, tada su radionice otvorenog tipa, dakle mogu im pristupiti i sve zainteresirane osobe koje nisu polaznici edukacije.  Po uspješnom završetku edukacije, polaznici stječu diplomu iz Dječje i adolescentne psihoterapije, odnosno savjetovanja, te europsku licencu ovjerenu od strane EAITSCYP i EUROPCS.

Provodi se:

  • Četverogodišnja edukacija za kandidate koji nemaju završenu niti jednu psihoterapiju s europskom licencom
  • Dvogodišnja (18-24 mjeseci) edukacija za kandidate koji imaju završenu psihoterapiju s europskom licencom ili drugi ekvivalent istome

Kome je namijenjena?

U edukaciju za psihoterapeuta se mogu uključiti psihijatri, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici, a za savjetodavca za djecu i adolescente i pedagozi.

Način provođenja:

  • Održavat će se jedan vikend mjesečno, od petka do nedjelje te jednom godišnje u trajanju od pet dana, osim kada su predavači stranci, tada se trajanje i vrijeme edukacije modificira prema predavaču
  • Program se odvija na hrvatskom i engleskom jeziku
  • Nekoliko (2-3) modula godišnje vode stručnjaci iz inozemstva
  • Edukacija se provodi u suradnji sa i poštujući standarde EIATCYP, EUROCPS i EAP

Uvjeti upisa

  • Završen fakultet društveno humanističkih znanosti
  • Intervju s voditeljima edukacije
  • Članstvo u Institutu
  • Za dvogodišnju edukaciju polaznicima je potrebna diploma nekog psihoterapijskog pravca s europskim priznanjem ili ekvivalent

Cijena edukacije:

Iznos godine je 10 000 kn. Moguće platiti u tri rate. Moguće plaćanje modula svakog zasebno.

Mjesto održavanja:

Prostori Udruge: Lipovečka 17, 10 000 Zagreb

Prijave za edukaciju:

Putem e-maila: kocijanhercigonja@inet.hr.

Za sve upite o upisu na Edukaciju iz dječje i adolescentne psihoterapije ili Savjetovanja, molimo kontaktirajte nas na 095/3646 817.