Centar za terapiju kroz ples i pokret „Terpsichore“ organizira edukaciju za stručnjake na temu “Razvoj pokreta i razvojni ritmovi kod djece”

U ime Centra Terpsichore, udruge pokretača edukacije za psihoterapiju pokretom i plesom u Hrvatskoj, pozivam vas da nam se 27. veljače i 2. travnja 2016. pridružite na programu o razvojnom pokretu i razvojnim ritmovima kod djece iz područja terapije pokretom i plesom. Program će se odvijati u 2 ciklusa u trajanju od jednog dana svaki, ukupno 6 sati.

Cilj programa je da se polaznici upoznaju s mogućnošću primjene znanja o pokretu i razvojnim ritmovima u pojedinim fazama razvoja djeteteta te intervencijama kod pojedinih poteškoća kao što su hiperaktivna djeca, agresivna djeca, povučena i anksizona djeca te sva ostala djeca sa specifičnim potrebama i teškoćama u razvoju.

Kome je namijenjen program:

Za rehabilitatore, psihologe, fizioterapeute, socijalne pedagoge, stručnjake ranih intervencija. Isto tako za pedagoge, učitelje, odgajatelje, socijalne radnike, medicinske sestre i dr. koji rade s djecom predškolskog i školskog uzrasta a u svojem poslu obavljaju klinički, savjetodavni rad ili neki oblik terapijskog rada i potpore osobnog rasta i razvoja djece. Program je namijenjen i stručnjacima koji rade s djecom nerazvijenog govora te s djecom s teškoćama u verbalnoj komunikaciji i socijalnom kontaktu.

Program je namijenjen završenim psihoterapeutima ili polaznicima edukacije nekog od psihoterapijskog pravca koji rade s djecom i mladima te žele proširiti svoje znanje iz neverbalne komunikacije i važnosti korištenja tijela i pokreta u terapijskom procesu s djecom.

Namijenjen je i umjetničkim profesijama, onima koji rade s djecom u kreativnom procesu, a žele produbiti svoja znanja o utjecaju tijela i pokreta na cjelokupan razvoj djeteta.

Program je namijenjena i onima koji imaju motivaciju upisa na četverogodišnju edukaciju ekspresivno-umjetničke psihoterapije pokretom i plesom. Više o navedenoj edukaciji pronađite na web stranici www.centar-terpsichore.hr

Edukacija se vrednuje i kao uvodna radionica za edukaciju iz psihoterapije pokretom i plesom!

Sadržaj programa:

Polaznici će teorijski i iskustveno upoznati ulogu i utjecaj neverbalne komunikacije i korištenje tijela i pokreta u radu s djecom.
Upoznati će normalne faze razvojnog pokreta i razvojnih ritmova i zastoje u fazama kod djece te steći praktična znanja iz primjene pojedinih pokretnih igri za poticanje uočenog zastoja. Polaznici će znati na koji način osmišljavati alate u našoj interakciji da bismo potaknuli uočene zastoje u razvoju pojedinog ritma i načina pokreta kod djece.
Polaznici će se upoznati na koji način su razvoj pokreta i ritmova povezani s emotvnim, kognitvnim i socijalnim razvojem djeteta te kako je upravo zbog toga važno u interakciji s djecom što više koristiti kretanje i ritam za uspostavljanje i održavanje pažnje te razvoj intrizične motivacije o kojoj ovisi učenje i razvoj.
Upoznat će se i s osnovnom analizom pokreta i primjenjivosti u terapijskom ili rehabilitacijskom i edukacijskom radu s djecom.
Ciklusi se nadograđuju jedan na drugi i najefikasnije je ukoliko pohađate oba ciklusa.

Više o psihoterapiji pokretom i plesom i njenom primjenom u radu s djecom pročitajte u prilogu i/ili na web stranici Centra 

Voditeljice programa: Vedrana Kurjan Manestar i Vanda Kos Jerković

Vedrana Kurjan Manestar, pedagog i odgajatelj predškolske djece, gestalt psihoterapeut, (ECP) i psihoterapeut pokretom i plesom (RDMP). Završila je četverogodišnju edukaciju iz gestalt psihoterapije (IGW Austrija) i četverogodišnju edukaciju iz psihoterapije pokretom i plesom prema standardima EADMT, Europskog udruženja za terapiju pokretom i plesom. Asistentica je i organizatorica edukacije iz psihoterapije pokretom i plesom u suradnji s edukatorima iz UK-a. Osim navedene dvije edukacije, pohađala je i različite kraće edukacije iz dječje psihodrame, psihodrame, play terapije, art terapije, glazbene terapije, NLP-a, TA i iskustveno-edukativne trogodišnje edukacije iz tjelesne psihoterapije (Relational Somatic Bodypsychotherapy). Redovito se stručno usavršava kroz CPD radionice iz područja gestalt psihoterapije i psihoterapije pokretom i plesom putem iskustvenih i supervizijskih seminara, radonica, intervizija i supervizija. Podpredsjednica je HUPPP-a, Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom te je kao podpredsjenica aktivna članica SPUH-a, Saveza psihoterapijskih udrga Hrvatske. Članica je DGIPH, Društva gestalt i integrativnih psihoteraputa Hrvatske te EAGT, Europskog udruženja gestalt terapeuta i EAP, Europskog udruženja psihoterapeuta. Vanjska je suradnica na studiju psihologije Hrvatskih studija na kolegiju Psihoterapijski pravci i intervencije. Ima iskustva u individualnom i grupnom radu s djecom i odraslima u privatnoj praksi i kao vanjski suradnik ili zaposlenik pri institucijama – osnovna škola, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Dom zdravlja Siget (klinička praksa u radu s pacijentima oboljelima od depresije, anksioznosti i posljedice mobinga). U radu s djecom ima iskustva s djecom s ADHD-om, povučenom i anksioznom djecom, djecom s down sindromom, djecom s elementima autizma, traumatiziranom djecom i dr. U privatno vrijeme, naravno, najviše se voli izražavati plesom ali i drugim umjetničkim formama – likovnošću, glumom, pjevanjem. Majka je dvoje djece, tinejdžera i osnovnoškolke.

Vanda Kos Jerković, defektolog socijalni-pedagog, magistrirala je i diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Certificirani je psihoterapeut plesom i pokretom prema EADMT standardima i Specijalizant transakcijske analize smjer edukacija. U sklopu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja završila je Poticanje glazbom i njenim elementima prema Montessori pedagogiji. Radi u Centru za rehabilitaciju Zagreb s djecom s intelektualnim i višestrukim teškoćama u razvoju i provodi program socijalno-pedagoške podrške pokretom i glazbom. Radi na osnaživanju roditeljskih potencijala i razvoju odnosa roditelj-dijete u suradnji s Udrugom za razumijevanje ADHD-a “Buđenje”. Provodi edukacijsko-iskustvene radionice za stručnjake na teme: Razvoj potencijala za učenje i zdravlje, Komunikacija, Razvoj i važnost odnosa u edukaciji, Motivacija i kreativnost u učenju. Nacionalni je koordinator za Hrvatsku za program TAPACY, Nagrada za učenje transakcijske analize za roditelje, djecu, učitelje-edukatore i pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Radi edukacijske treninge i psihoterapiju sa stručnjacima, roditeljima i djecom. Vanjska je suradnica, predavačica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb na programu izobrazbe odraslih za zanimanja Dadilja-njegovateljica i Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Sudjelovala je u IPA projektu “Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju” u ogranizaciji Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize.
Članica je Hrvatske i Europske udruge Transakcijske analize (UTA i EATA) i Hrvatske i Europske udruge plesnih psihoterapeuta (HUPPP i EADMT).
Stručni i znanstveni interes usmjeren je na brigu o mentalnom zdravlju kroz edukaciju i psihoterapiju s fokusom na odnos kao važan element edukacijskog i psihoterapijskog procesa.
Aktivno je sudjelovala na više stručnih i znanstvenih skupova.

Vrijeme održavanja programa:

1. ciklus: 27. veljače 2016. Osnove analize kvalitete pokreta i razvoj pokreta
2. ciklus: 2. travnja 2016. Razvojni ritmovi i povezanost s emotivnim, socijalnim, kognitivnim i motoričkim razvojem djeteta

Trajanje:

Subota, od 9. 30 do 18. 00 (s pauzom za ručak od sat i pol)

Cijena programa:
350, 00 kn svaki ciklus.
Ukoliko pohađate oba ciklusa cijena je 600, 00 kn za oba ciklusa.
Polaznici dobivaju potvrdu o 6 punih sati stručnog usavršavanja po ciklusu.

Mjesto održavanja programa:
Centar za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac 2

Bodovanje programa:
Program može biti vrednovan od Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, socijalnih radnika te Hrvatske psihološke komore ukoliko se stručnjaci tih profila prijave u navedenom roku.

Rezervacije i prijave:

Za rezervaciju mjesta

  1. Ispunite prijavnicu (u prilogu)
  2. Pošaljite je na info@centar-terpsichore.hr
  3. Uplatite polog od 150, 00 kn ili čitav iznos najkasnije do 20. veljače 2016. za prvi ili oba ciklusa, te do 25. ožujka 2016. ako želite pohađati samo 2. ciklus

Važno: Polog od 150 kn neće se vraćati ukoliko odustanete od prijave 5 dana prije početka programa li nakon tog roka.

PODACI ZA UPLATU
Centar TPPT, Majstora Radonje 14, 10000 Zagreb; IBAN:HR6523600001102106604, poziv na broj: 11

Dodatne informacije:

Detaljnije informacije o psihoterapiji pokretom i plesom i četverogodišnoj edukaciji te primjeni tijela i pokreta u procesu rada s djecom pogledajte:

Veselimo se zajedničkom putovanju s Vama na otkrivanju razvojnih pokreta i ritmova!

Za dodatne informacije molim vas da mi se obratite na mobitel 098 9609 616.

Srdačan pozdrav,
Vedrana Kurjan Manestar, prof. pedagogije, gestalt psihoterapeut EAGT, ECP i psihoterapeut pokretom i plesom (RDMP)
Centar Terpsichore | predsjednica | 098 960 9616 | info@centar-terpsichore.hr

„Rad s djecom odvodi nas na neočekivana mjesta. Djeca su u konstantom pokretu i transformaciji. Iznenađuju nas sa svojim razumijevanjem svijeta i upoznaju nas s drugačijom perspektivnom i pogledom na život. Rad s njima je fascinantan i ponekad disorijentiran.“
Sandra Cardoso-Zinker

Prilozi:

Prijavnica za program
Više o psihoterapiji pokretom i plesom
PPP u radu s djecom