Centar za terapiju kroz ples i pokret „Terpsichore“ organizira edukaciju za stručnjake na temu:

RAZVOJNI  POKRET I RAZVOJNI RITMOVI

U ime Centra Terpsichore, udruge pokretača edukacije za psihoterapiju pokretom i plesom u Hrvatskoj, (http://www.centar-terpsichore.hr/) pozivam vas da nam se 30.ožujka i 27. travnja 2019. pridružite na programu o razvojnom pokretu i razvojnim ritmovima kod djece i odraslih u području terapije pokretom i plesom.  Program će se odvijati u 2 ciklusa u trajanju od 6 sati svaki ciklus, ukupno 12 sati.

Cilj programa je upoznavanje s važnošću pravilnog razvoja pokreta i ritmova koji ga prate za pravilan fizički i emotivni razvoj djeteta i buduće odrasle osobe.

Kome je namijenjen program:

Za rehabilitatore, psihologe, fizioterapeute, socijalne pedagoge, stručnjake ranih intervencija

Za pedagoge, učitelje, odgajatelje, socijalne radnike, medicinske sestre i dr. koji rade s djecom predškolskog i školskog uzrasta a u svojem poslu obavljaju klinički, savjetodavni rad ili neki oblik terapijskog rada i potpore osobnog rasta i razvoja djece, mladih i odraslih. Program je namijenjen i stručnjacima  koji rade s djecom nerazvijenog govora te s djecom s teškoćama u verbalnoj komunikaciji i socijalnom kontaktu.

Program je namijenjen i završenim psihoterapeutima ili polaznicima  edukacije nekog od psihoterapijskog pravca koji žele proširiti svoje znanje iz neverbalne komunikacije i važnosti korištenja tijela i pokreta u terapijskom procesu.

Umjetničkim profesijama, onima koji rade s djecom i odraslima  u kreativnom procesu, a žele produbiti svoja znanja o utjecaju tijela i pokreta na cjelokupan razvoj.

Program je namijenjena i svima koji su motivirani za  upisa na četverogodišnju edukaciju iz  Psihoterapije pokretom i plesom.

Više o navedenoj edukaciji pronađite na web stranici www.centar-terpsichore.hr

Edukacija se vrednuje  i kao uvodna radionica za edukaciju iz psihoterapije pokretom i plesom!

Sadržaj programa:

Polaznici će teorijski i iskustveno upoznati ulogu i utjecaj neverbalne komunikacije i korištenje tijela i pokreta u radu s djecom, mladima i odraslima.

Upoznati će normalne faze razvojnog pokreta i razvojnih ritmova  i moguće  zastoje u  pojedinim fazama.

Proučavati ćemo na koji način su razvoj pokreta i ritmova povezani  s emotivnim, kognitivnim i socijalnim razvojem.

Upoznat ćemo se i s osnovnom analizom pokreta i  primjenjivosti u terapijskom i /ili rehabilitacijskom i edukacijskom radu s djecom, mladima i odraslima.

Ciklusi se nadograđuju jedan na drugi i najefikasnije je ukoliko pohađate oba ciklusa.

Više o psihoterapiji pokretom i plesom i njenom primjenom u radu s djecom pročitajte u prilogu i/ili na web stranici Centra www.centar-terpsichore.hr

Voditeljice programa: Vedrana Kurjan Manestar i Vanda Kos Jerković

Vedrana Kurjan Manestar, pedagog i odgajatelj predškolske djece, gestalt psihoterapeut, (ECP) i psihoterapeut pokretom i plesom (RDMP). Završila je četverogodišnju edukaciju iz gestalt psihoterapije (IGW Austrija) i četverogodišnju edukaciju iz psihoterapije pokretom i plesom prema standardima EADMT, Europskog udruženja za terapiju pokretom i plesom. Asistentica je i organizatorica edukacije iz psihoterapije pokretom i plesom u suradnji s edukatorima iz UK-a.  Osim navedene dvije edukacije, pohađala je i različite kraće edukacije iz dječje psihodrame, psihodrame, play terapije, art terapije, glazbene terapije, imago terapije, NLP-a, TA i iskustveno-edukativne trogodišnje edukacije iz tjelesne psihoterapije (Relational Somatic Bodypsychotherapy). Redovito se stručno usavršava kroz CPD radionice iz područja gestalt psihoterapije i psihoterapije pokretom i plesom putem iskustvenih i supervizijskih seminara, radonica, konferencija intervizija i supervizija. Podpredsjednica je HUPPP-a, Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom te je kao podpredsjenica aktivna članica SPUH-a, Saveza psihoterapijskih udrga Hrvatske. Članica je DGIPH, Društva gestalt i integrativnih psihoteraputa Hrvatske te EAGT, Europskog udruženja gestalt terapeuta i EAP, Europskog udruženja psihoterapeuta. Vanjska je suradnica na studiju psihologije Hrvatskih studija na kolegiju Psihoterapijski pravci i intervencije. Ima iskustva u individualnom i grupnom radu s djecom i odraslima u privatnoj praksi i kao vanjski suradnik ili zaposlenik pri institucijama – osnovna škola, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Dom zdravlja Siget (klinička praksa u radu s pacijentima oboljelima od depresije, anksioznosti i posljedice mobinga). U radu s djecom ima iskustva s djecom s ADHD-om, povučenom i anksioznom djecom,  djecom s down sindromom, djecom s elementima autizma, traumatiziranom djecom i dr.  U privatno vrijeme, naravno, najviše se voli izražavati  plesom ali i drugim umjetničkim formama – likovnošću, glumom, pjevanjem.

Vanda Kos Jerković defektolog socijalni-pedagog magistrirala je i diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Certificirani je psihoterapeut plesom i pokretom prema EADMT standardima i Specijalizant transakcijske analize smjer edukacija. U sklopu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja završila je Poticanje glazbom i njenim elementima prema Montessori pedagogiji. Radi u Centru za rehabilitaciju Zagreb s djecom s intelektualnim i višestrukim teškoćama u razvoju i provodi program socijalno-pedagoške podrške pokretom i glazbom. Radi na osnaživanju roditeljskih potencijala i razvoju odnosa roditelj-dijete u suradnji s Udrugom za razumijevanje ADHD-a “Buđenje”. Provodi edukacijsko-iskustvene radionice za stručnjake na teme: Razvoj potencijala za učenje i zdravlje, Komunikacija, Razvoj i važnost odnosa u edukaciji, Motivacija i kreativnost u učenju. Nacionalni je koordinator za Hrvatsku za program TAPACY, Nagrada za učenje transakcijske analize za roditelje, djecu, učitelje-edukatore i pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Radi edukacijske treninge i psihoterapiju sa stručnjacima, roditeljima i djecom. Vanjska je suradnica, predavačica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb na programu izobrazbe odraslih za zanimanja Dadilja-njegovateljica i Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

Sudjelovala je u IPA projektu “Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju” u ogranizaciji Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize.

Članica je Hrvatske i Europske udruge Transakcijske analize (UTA i EATA) i Hrvatske i Europske udruge plesnih psihoterapeuta (HUPPP i EADMT).

Stručni i znanstveni interes usmjeren je na brigu o mentalnom zdravlju kroz edukaciju i psihoterapiju s fokusom na odnos kao važan element edukacijskog i psihoterapijskog procesa.

Aktivno je sudjelovala na više stručnih i znanstvenih skupova.

Vrijeme održavanja programa:

  1. ciklus: Subota, 30. ožujka  2019.  Osnove analize kvalitete pokreta i razvoj pokreta
  2. ciklus: Subota, 27. travnja 2019.  Razvojni ritmovi i povezanost s emotivnim, socijalnim, kognitivnim i motoričkim razvojem

Trajanje: Subota: od 9. 30 do 16.00   (s kraćim pauzama i jednom pauzom od 45 minuta)

Cijena programa:

400, 00 kn svaki ciklus.

Ukoliko pohađate oba ciklusa cijena je  700, 00 kn za oba ciklusa.

Polaznici dobivaju potvrdu o 6 punih sati stručnog usavršavanja po ciklusu.

Mjesto održavanja programa:

Centar za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac 2

Bodovanje programa:

Program može biti  vrednovan od Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, socijalnih radnika te Hrvatske psihološke komore ukoliko se stručnjaci tih profila prijave u navedenom roku.

Rezervacije i prijave:

Za rezervaciju mjesta

  • Ispunite prijavnicu (u prilogu)
  • Pošaljite je na info@centar-terpsichore.hr
  • Uplatite polog od 150, 00 kn ili čitav iznos najkasnije do 20. ožujka 2019. za prvi ili oba ciklusa, te do 20. travnja 2019. ako želite pohađati samo 2. ciklus

Važno: Polog od 150, 00 kn neće se vraćati ukoliko odustanete od prijave 5 dana prije početka programa li nakon tog roka.

PODACI ZA UPLATU

Centar TPPT, Majstora Radonje 14, 10000 Zagreb; IBAN:HR6523600001102106604, poziv na broj: 02

Dodatne informacije:

Detaljnije informacije o psihoterapiji pokretom i plesom i četverogodišnoj edukaciji  te primjeni tijela i pokreta u procesu rada s djecom pogledajte:

Veselimo se zajedničkom  putovanju s Vama na otkrivanju razvojnih pokreta i ritmova!

Za dodatne informacije molim vas da mi se obratite na mobitel 098 9609 616.

Srdačan pozdrav,

Vedrana Kurjan Manestar, prof. pedagogije, gestalt psihoterapeut EAGT, ECP i  psihoterapeut pokretom i plesom (RDMP)

Centar Terpsichore | predsjednica | 098 960 9616 | info@centar-terpsichore.hr

Linkovi za videa o psihoterapiji pokretom i plesom na youtubu:

https://www.youtube.com/watch?v=d1RCZeW2wXE

https://www.youtube.com/watch?v=O4KkQkv3vKk