Dr. Ljiljana Bastaić i Društvo Imago terapeuta Hrvatske obavješćuje sve zainteresirane da će se u terminu 28 – 30.5.2016 u Zagrebu održati napredna edukativno iskustvena radionica “Seks, senzualnost i Imago”.

Predavači i voditelji su Orli Wahrman i Dr Ljiljana Bastaić.

Za punopravne članove DITH kotizacija iznosi 2500 kn, za partnere neterapeute 1250 kn, a za pridružene članove 2000 kn i za partnere neterapeute 1000.

Za sve druge koji nisu članovi DITH a interesira ih ta tema kotizacija je za terapeute 3000, partnere 1500 kn a za studente drugih modaliteta 2500 i za partnere 1250 kn.

Sve ostale informacije možete dobiti na mailu ljiljana.bastaic@gmail.com