Mjesto održavanja: KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Bolnička 32, 1090 Zagreb

Sastanak je predviđen za grupne analitičare, grupne psihoterapeute, grupne terapeute i edukante i sve zainteresirane za psihoterapiju.

KOTIZACIJA ZA GRUPNE ANALITIČARE, GRUPNE PSIHOTERAPEUTE, GRUPNE TERAPEUTE IZNOSI: 1.000,00 Kuna.

KOTIZACIJA ZA EDUKANTE IZNOSI: 600,00 kuna.

KOTIZACIJA ZA NEČLANOVE INSTITUTA: 1.200,00 kuna

Sva su događanja uključena u kotizaciju.

Osoba za kontakt: Jasenka Fureš

Kotizacija se može uplatiti kod dolaska ili na Žiro račun:
INSTITUT ZA GRUPNU
ANALIZU, Zagreb, Nova cesta 130 a
IBAN: HR4823600001102253477
Model plaćanja: HR 99

PRIJAVE NA E-MAIL: iga.zagreb@gmail.com
jasenka.fures@gmail.com

Skup će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore, Hrvatske psihološke komore.

P R O G R A M

PETAK, 15. Ožujka 2019.
13,00 – 14,30 Sastanak edukatora
14,00 – 15,00 Registracija
14,30 – 15,45 Velika grupa
15,45 – 16,15 Pauza za kavu
16,00 – 17,00: Sylvia Hutchinson: Group Analytic Identity: constructing identities in the age of the smartphone
17,00 – 17,30 Diskutant: Ivan Urlić
17,30 – 17,45 Diskusija
17,45 – 18,00 Pauza za kavu
18,00 – 19,30 Mala grupa
20,00 Večera
SUBOTA, 16. Ožujka 2019.
09,00 – 10.30 Mala grupa
10.30 – 10,45 Pauza za kavu
10,45 – 12,15 Supervizijska grupa
12,15 – 13,30 Ručak
13,30 – 15,00 Mala grupa
15,00 – 15.15 Pauza za kavu
15,15 – 16,00 IGA sastanak
16,00 – 16,15 Pauza za kavu
16,15 – 17,45 Mala grupa
17,45 – 18,00 Pauza za kavu
18,00 – 19,15 Velika grupa