Organizator: Centar za poremećaje hranjenja BEA

Partneri: Zavod za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ i Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske

Pokrovitelj: Ured za zdravstvo Grada Zagreba

Vrijeme i mjesto održavanja: Tribina grada Zagreba, Kaptol 26, u petak 28.2.2014.u 13 h

Ulaz je besplatan. Obavezna prijava dolaska na info@centarbea.hr

Stručna tribina registrirana je kao stručni skup pri Hrvatskoj psihološkoj komori.

Poremećaji hranjenja su složeni mentalni poremećaji u čijem liječenju psihoterapija ima ključnu ulogu.  Na ovom stručnom skupu predstavljamo teorijske okvire i metode rada s oboljelima od poremećaja hranjenja prema psihoterapijskim pravcima gestalt i transakcijska analiza.

Program stručnog skupa: 

13:00-13:10    Svečano otvaranje – izaslanica pročelnice Ureda za zdravstvo Grada Zagreba prof.dr. Mirna Šitum i voditeljica Službe za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ doc.Danijela Štimac
13:10 – 13:20    Uvodna riječ – mr.sc. Jelena Balabanić Mavrović
13:20-13:50    Gestalt psihoterapija u tretmanu poremećaja hranjenja – teorijski okvir – Ana Milčić Horvat – psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja
13:50 – 14:20    Praktična primjena gestalt psihoterapije u tretmanu poremećaja hranjenja – Tanja Dejanović Šagadin, psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja
14:20 – 14: 50     Transakcijska analiza – alat za razumjevanje dinamike poremećaja prehrane-  Maja Jagar, mag.pedagogije i talijanskog jezika, u edukaciji za TA psihoterapeuta
14:50 – 15:20     Anoreksija – od psihoterapije do prevencije putem  transakcijske analize –  Maja Stoparić, psihologinja i transakcijsko-analitički psihoterapeutkinja sa statusom privremenog učitelja i supervizora
15:20 – 15:50     Rasprava
15:50 – 16 h      Ispunjavanje evaluacijskih upitnika