Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje objavljuje početak novog edukacijskog ciklusa za integrativne geštalt psihoterapeute i savjetovatelje/socioterapeute, po programu Internationales Institut fűr Integrative Gestalttherapie (IIIGT, Nűrnberg) , pod vodstvom Zdravka Bokulića i Mirjane Šimunović-Škunca.

Izborni seminar će se održati od 23. do 25. studenog 2018. Seminar će voditi Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović-Škunca.

Prijave slati u tajništvo Centra na e-mail edukacije@citis.hr do 20. studenog 2018.

Edukacija će započeti do kraja godine. Moguć je još jedan izborni seminar.

Više informacija na web-stranici CITIS-a (http://citis.hr) i na web stranici DGIPH-a ( http://www.gestalt-drustvo.hr/edukacija ); na mobitele 091 893 6579 (tajnica CITIS) i 091 1793 363, ili na e-mail edukacije@citis.hr.