PRVI INTERNACIONALNI KONGRES DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE “Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata”

bit će održan u Sarajevu od 18. do 21. listopada 2018. godine. Svečano otvaranje Kongresa je u četvrtak, 18. oktobra 2018. u 18:00h u hotelu HILLS.

Dramatične promjene na globalnom nivou, sa jedne strane, a sa druge napredak na naučnom i tehnološkom planu, neminovno direktno ili indirektno utječu na sve ljude i aspekte njihovih života, a posebno na živote najranjivijeg dijela društva, a to su djeca i mladi.

Veliki je izazov koji se postavlja pred sve stručnjake koji se bave zaštitom zdravlja djece i mladih i njihovom dobrobiti, u traganju za novim istraživanjima, preventivnim, terapijskim i rehabilitacijskim aktivnostima koja će težiti omogućavanju novih vidova adaptacije koje vode zdravlju, u sve bržim i složenijim promjenama.

Nova naučna otkrića mijenjaju naša saznanja  o dječjoj i adolescentnoj psihopatologiji i nešto što se ranije razumijevalo u polju dječjeg i adolescentnog mentalnoga zdravlja i dobrobiti, danas razumijemo na drugi način.

Virtualni svijet bez granica u kojima naša djeca i naši mladi ljudi žive, izbjegličke krize, ratne i transgeneracijske traume, sistemi vrijednosti, sa sobom donose nova pitanja i izazove za struke koje se bave zdravljem i dobrobiti djece i adolescenata.

Kongres ima za cilj istaći postojanje potrebe za povećanjem svjesnosti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne suradnju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata.

Zdrav rast i razvoj djeteta i adolescenta, te društva u cjelini, uveliko ovise o našem današnjem djelovanju, kako u prepoznavanju dječjih potreba, tako i organizaciji, sukladno tome optimalnog okruženja I utjecaja, posebice sa stajališta preventvnih, kao i kurativnih aktivnosti.

Kongres će biti mjesto susreta različitih disciplina, institucija i organizacija čiji je cilj očuvanje zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata, razmjene iskustva, dobre prakse, najave novih trendova, kroz  brojna izlaganja sudionika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Malte, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Engleske, Italije, Francuske, Njemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja, te Kanade, Amerike i drugih.

Teme izlaganja dolaze iz područja psihoterapije, psihijatrije, medicine, psihologije, sociologije, pedagogije, umjetnosti, filozofije, prava, teologije.

Zadovoljstvo nam je predstaviti: Plenarna predavanja, Simpozijume, Okrugle stolove, Panele, na teme:

 1. Mentalno zdravlje djece i adolescenata
 • Mentalno zdravlje djece i adolescenata
 • Rani razvoj djeteta i neuroznanost
 • Psihopatološka odstupanja kod djece i adolescenata

2. Specifičnosti terapijskog pristupa kod različitih problema i izazova odrastanja djece i adolescenata u novom milenijumu

 • Maloljetnička pravda
 • Uloga obitelji, škola i institucija
 • Zlostavljanje, zanemarivanje i otuđenje djeteta
 • Spolno zasnovano nasilje
 • On line odrastanje
 • Izbjegličke krize, ratna i transgeneracijska trauma
 • Inovativni pristup i izazovi rada sa djecom novog milenijuma
 • Psihopatologija, Farmakoterapija, Psihodijagnostika i istraživanje
 • Gubitak i tugovanje

3. Psihoterapijski pristup u tretmanu djece i adolescenata – radionice

 • Edukacija iz dječje i adolescentne psihoterapije – promo simpozij
 • Kognitivno bihevioralna terapija
 • Play terapija
 • Integrativna terapija
 • Trauma fokus terapija
 • Gestalt terapija
 • EMDR
 • Transakciona analiza
 • Psihoanaliza
 • Psihodrama
 • Muzikoterapija
 • Terapija sa psima
 • Art terapija
 • ….

Predsjednica Kongresa:

Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Počasni odbor:

Prof. dr. Norman Sartorius,  Prof. dr. Gordana Buljan Flander, Prof. dr. Daniel J. Siegel, Prof. dr. Vera Daneš Brozek, Prof. dr. Michael Ungar,  Prof. dr. John Sargent, Prof. dr. Afzal Javed, Prof. dr. Renko Đapić.

Znanstveni odbor Kongresa:

Prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, Prof. dr. Gordana Buljan Flander, Prof. dr. Esmina Avdibegović, Prof. dr. Vera Daneš Brozek, dr. sc. Kanita Dervić, Prof. dr. Saida Fišeković, Prof. dr. Mirjana Graovac, dr. sc. Mirela Badurina, dr. sc. Vesna Hercigonja Novković, Doc. dr. Lidija Pecotić, Prof. dr. Jelena Srna, Prof. dr. Sanja Radetić Lovrić, Prof.dr. Ivana Zečević, dr. sc. Lana Petö Kujundžić, doc. dr. Larisa Velić, Prof. dr. Gregor Žvelc, Prof. dr. Gordana Milavić, Prof. dr. Mira Klarin.

Organizacijski odbor Kongresa:

Mirela Badurina, predsjednica organizacionog odbora, mirela@psychotherapy.ba

Goran Čerkez, dopredsjednik organizacionog odbora, Goran.Cerkez@fmz.gov.ba

Vesna Hercigonja Novković, savjetnik organizacionog odbora, vesnahnovkovic@gmail.com

Anesa Vilić, savjetnik organizacionog odbora, anesa.vilic.sarajevo@gmail.com

Vladimir Žuržulović, web developer, vlado@citygroup.ba

Članovi organizacionog odbora:

 • Alma Hadžiskakić
 • Azra Arnautović
 • Belma Žiga
 • Dina Koren
 • Đana Lončarica
 • Elma Omersoftić
 • Katarina Mišetić
 • Lejla Smajić Hodžić
 • Mirjana Gavrić Hopić
 • Sabina Zijadić Husić
 • Sandra Muratović
 • Selma Gaši
 • Senka Čimpo
 • Srebrenka Hota

 

Organizator Kongresa:

BHIDAPA – Sarajevo www.bhidapa.ba

 

Službena web stranica Kongresa

https://congress.psychotherapy.ba/

Službeni jezici Kongresa:

 • Bosanski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
U suradnji sa:

o   Institut D.O.M. – Zagreb, http://institutdom.hr

o   Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, http://www.poliklinika-djeca.hr

o   European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children&Young People (EIATSCYP),   http://eiatscyp.eu/

U partnerstvu sa:

o   Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom (http://wpanet.org/)

Uz podršku:

o   “Mali Mozart” Sarajevo, http://www.malimozart.com/

o   Psiho – Integrum d.o.o. – Sarajevo

o   Evropski akreditovanim psihoterapijskim trening institutom-Studio za edukaciju – Beograd, http://gestaltstudio.org.rs/

o   Fondacija Krila Nade – Sarajevo, http://wings-of-hope.ba/

o   Higher Education Institution (NCFHE) – Malta, http://www.enic-naric.net/malta.aspx

o   Institut IPSA – Ljubljana, http://www.institut-ipsa.si

o   Psihika d.o.o. (EAPTI) – Zadar, http://www.psihika-doo.com/

 

Više informacija na:

https://congress.psychotherapy.ba/

https://www.facebook.com/achievinghealthsarajevo/