U sklopu projekta “Povećanje kvalitete psihosocijalnih usluga za socijalno osjetljive skupine korisnika” koji provodi Društvo za psihološku pomoć (Centar Modus) u suradnji sa Savezom psihoterapijskih udruga Hrvatske i u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb, a koji financira Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, traži se vanjski suradnik/suradnica – psihoterapeut/kinja za rad s djecom.

Uvjeti:

– Osoba je uključena u (ili je završila) psihoterapijsku edukaciju koja uključuje temu rada s djecom;

– Minimalno jedna godina iskustva u terapijskom radu s djecom i roditeljima (uz supervizijsku podršku);

– Spremnost na volontiranje rada s minimalno jednim djetetom (rad s preostalim klijentima je plaćen);

– Spremnost na sudjelovanje u superviziji.

Posao uključuje:

  • Poticajnu radnu atmosferu;
  • Mogućnost dogovora vremena rada i broja klijenata;
  • Osiguranu besplatnu superviziju.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se jave na e-mail adresu modus@dpp.hr do 3. svibnja te da nam pošalju životopis koji uključuje kratak sažetak iskustva i edukacije u području terapijskog rada s djecom. Nakon zaprimanja svih prijava, svi prijavljeni koji zadovoljavaju navedene uvjete bit će pozvani na intervju.

Veselimo se vašim prijavama!

Srdačan pozdrav,

Tim Centra Modus