Škola kibernetike i sistemske terapije uskoro započinje novi ciklus edukacije!

Informacijski dan održat će se 27. veljače 2019. u Rijeci, na adresi Krešimirova 12, od 16 do 18h. To je prilika da detaljnije saznate sve o načinu rada Škole, programu edukacije, predavačima, preduvjetima za upis i plaćanju edukacije.

Uvodni seminar u vidu demonstracije načina rada i stjecanja početnog uvida u epistemologiju kibernetike psihoterapije, namijenjen novoj generaciji zainteresiranih polaznika kao i onima koji žele dobiti nova znanja i iskustva, održat će se:

ZAGREB 9.3.2019. – Travel & Technology HUB, Gacka16, Zagreb

RIJEKA 9.3.2019. – Udruga Terra, Krešimirova 12, Rijeka

OSIJEK 16.3.2019. – Obavijest o lokaciji dobit ćete nakon prijave, seminar će se održati ukoliko se prijavi 10 ili više sudionika.

SPLIT 16.3.2019. -Obavijest o lokaciji dobit ćete nakon prijave, seminar će se održati ukoliko se prijavi 10 ili više sudionika

Vrijeme održavanja seminara od 10 do 19h.

Sudjelovanje na uvodnom seminaru ne obavezuje na nastavak edukacije, a za one koji se uključe u edukaciju, uvodni seminar broji se u sate prve godine edukacije. Škola kibernetike i sistemske terapije članica je Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i članica Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP).

Edukacija u Školi traje 4 godine nakon koje kandidati koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihterapeut ili savjetodavni terapeut. S obzirom da je edukacija u skladu s europskim kriterijima, polaznici Škole koji ispune sve zahtjeve edukacije imaju uvjete za direktno stjecanje ECP-a (Europskog certifikata iz psihoterapije), prema regulativi EAP-a.

Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača, organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore te komore socijalnih radnika.

Kotizacija za uvodni seminar iznosi 500,00 kn
Prijave putem web obrasca https://www.ukpo.hr/prijava.php
Kontakt: Dr. Ilinka Serdarević
M: 091 368 73 55

E: ilinkaserdarevic@gmail.com