U studenome počinje nova školska godina, a prijave za Program za osobni razvoji i terapijski rad u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Beogradu su otvorene.

1. O četvorogodišnjem programu:

Četvorogodišnji program za integrativni osobni razvoj i terapijski rad jest četvorogodišnji psihoterapijski program edukacije iz područja integrativne psihologije, tjelesno orijentirane terapije, integrativne sržne dinamike i duhovnosti.

Kroz četvorogodišnji program polaznici se susreću s cjelovitim pregledom vodećih psihoterapijskih pravaca iz teorijske i praktične, to jest iskustvene perspektive. U svome radu četvorogodišnji program je za razliku od formalnog obrazovnog sustava dominantno orijentirana na tehnike učenja koje se temelje na vlastitom iskustvu, pa je stoga i teorijski dio nastave redovno popraćen praktičnim vježbama. Takvom tehnikom učenja pristupa se svakom pojedinom polazniku individualno, to jest naglasak edukacije stavljen je na individualnu i osobnu primjenu stečenih znanja. To ujedno znači i da su tehnike učenja uz mentalno, orijentirane i na emocionalno i tjelesno učenje.

Četvorogodišnji program je namijenjena svim punoljetnim odraslim osobama bez obzira na prethodno obrazovanje koje su predane i zainteresirane za vlastiti osobni razvoj. Ona je program koji nudi pojedincima zainteresiranim za istraživanje samog sebe siguran prostor, stručno vodstvo i podršku za otkrivanje vlastitih dubljih slojeva i obrazaca, približavanje stvarnome sebi, otkrivanje vlastite biti i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i mogućnost njegove kreacije.

Bez obzira upisuju li četvorogodišnji program kao oblik stručnog usavršavanja nakon studija iz područja psihologije i duhovnosti ili im je ovo prva edukacja u tom području, polaznici su primarno podržani u primjeni stečenih znanja za vlastiti osobni razvoj.

Dodatne informacije o programu i Prijavnicu za Program za osobni razvoj i terapijski rad možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.cir.hr/program-za-osobni-razvoj/

Za rane prijave (do 1.8.2019.) uz ispunjenu prijavnicu i akontaciju 750kn, dobivate 5% popusta, a cijena tada iznosi 11400kn, tj. 2850kn po modulu.
Ukoliko uz to plaćate cijeli iznos odjednom, popusti se zbrajaju.

Za sva pitanja i dodatne informacije možete se javiti na cir@cir.hr.

2. Pregled programa:

Psihodinamika – Objektni odnosi
• Teorija vezivanja
• Rani razvoj djeteta
• Psihotrauma
• Obiteljske konstelacije
• Jungijanska integrativna analiza snova

Tjelesno orijentirani terapijski rad
• Neorajhijanska Core energetika – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom
• Karakterne obrane
• Segmenti po Reichu
• Tijelo i psihodinamika – međuodnos
• Tehnike disanja
• Terapija plesom i pokretom

Duhovni rad – ljudska višedimenzionalnost

• Tijelo, energija i svjesnost – međuodnos
• Teorije ljudske svijesti
• Duhovna psihologija po Pathworku
• Wilberova mapa svijesti
• Integrativna duhovnost
• Energetska tijela i svjesnost
• Maska, Niže Ja, Više Ja
• Ego i esencija

Unutar metodologije rada program se izvodi kroz metode tjelesno-orijentirane terapije to jest individualni i grupni procesni rad. Uz teorijski aspekt, program se temelji na osobnom iskustvu polaznika.

1. godina

Na prvoj godini upoznajemo polaznike s osnovama psihodinamike. Stječu se prva znanja iz objektnih odnosa – ranog razvoja djeteta i utjecaja ranih iskustava na kasniji doživljaj svijeta i odnosa. Savladava se gradivo iz neoreichijanske tjelesno orijentirane psihoterapije. Također, uči se analiza karaktera te teorija pet karakternih struktura. Ova znanja osnove su neoreichijanskih terapijskih principa. Polaznicima se daje osnovna mapa nivoa svijesti kao model rada iz integrativne i transpersonalne psihologije po K. Wilberu.
Od tjelesno energetskog pristupa upoznajemo se sa konceptom uzemljenja u psihološkom, tjelesnom i energetskom smislu kao bazičnom preduvjetu za osjećaj sigurnosti i stabilnosti.
Glavno obilježje prve godine je građenje osjećaja sigurnosti kako unutar sebe tako i u grupi.

2. godina

Nakon procesa stvaranja sigurnosti, na drugoj godini ulazimo dublje u područje nesvjesnog. Susrećemo se sa manje svjesnim, sjenovitim dijelovima našeg bića. Kroz sigurno vođenje i podršku otvaramo mjesta koja nas najviše plaše i koja su nam najmanje prihvatljiva. Učimo prepoznati i prihvatiti vlastita nesavršena mjesta i započinjemo proces dublje transformacije, stvarne integracije i postizanja veće osobne autentičnosti. Koristimo jungijanski model sjene u razumijevanju i transformaciji područja osobnog nesvjesnog te učenja Pathworka kroz mapu Maske, Nižeg Ja i Višeg Ja. Nastavljamo sa upoznavanjem karakternih obrana i gradimo kapacitet za veći emocionalni kontejner kako bismo mogli susresti snažnije osjećaje i imali veći energetski protok.

3. godina

Na trećoj godini učimo složenije psihodinamičke principe i teorije. Ulazimo u svijet psihotraume i načina rada s ovom najneugodnijom psihološkom pojavom. Na ovoj godini polaznike podržavamo u izgradnji te prihvaćanju vlastitog autoriteta i osjećaja osobne moći. Upoznajemo se s dimenzijom namjere kao najvažnije komponente za kreaciju vlastitog života. Nakon dvije godine polaznici postaju svjesni da je njihov život vlastita kreacija. Sad već imaju dovoljno znanja da iz uloge žrtve mogu postati stvaraoci svoje stvarnosti. Počinjemo sa upoznavanjem sa psihološkim značajem ljudske seksualnosti te kako se ona može koristiti za osobni razvoj. Za one koji žele svoj život posvetiti radu s ljudima, učimo ih metodologiji i osnovama terapijskog rada. Taj trening se nastavlja sve do kraja četvrte godine. U razumijevanju slikovitog, metaforičko-simboličkog jezika snova, fantazija i imaginacija polaznike upoznajemo se analizom snova po jungijanskom principima.

4. godina

Završna godina obilježena je spoznajom o vlastitoj esenciji i transcendenciji ega i njegovih ograničenja – tko smo u našem nebranjenom, stvarnom ja kada se proširimo izvan naših ego ograničenja. Produbljujemo rad se s dimenzijom namjere, najvažnije komponente za kreaciju vlastitog života. Dublje upoznajemo psihološki značaj ljudske seksualnosti te kako se ona može koristiti za osobni razvoj. Također upoznajemo kako možemo povećati svoj kapacitet za užitak. Od ostalih tema učimo o graničnom poremećaju i narcizmu te se bavimo temama završetka. Produbljujemo znanja i vještine u području terapeutskog rada i početka rada s ljudima.
Na kraju pišemo završni rad i uspješno završavamo četvorogodišnji program.

3. Izvedba programa

Nastava se izvodi kao četvorogodišnji program u kojemu svaka godina prati akademsku godinu i traje 4 modula, to jest četvorogodišnji program traje ukupno 16 tjedana.

Svaki modul traje 5 dana (subota-srijeda) sa razmakom od dva mjeseca.

Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i rad s mentorima u obliku zadaća te minimalno 12 individualnih terapija sa terapeutom koji radi po metodama CIRa. (ukupno 48 individualnih terapija za cijelo vrijeme trajanja programa)

Treća i četvrta godina uz individualne terapije uključuju i 8 termina prakse terapijskog rada te 6 individualnih supervizija godišnje (ukupno 12 individualnih supervizija za cijelo vrijeme trajanja programa).

Uz navedeno, unutar četvorogodišnjeg programa polaznici su obvezni odslušati 30 sati anatomije.

*ukoliko je polaznik četvorogodišnjeg programa medicinske struke, nastava anatomije u sklopu programa nije potrebna.

***
Centar za integrativni razvoj organizirana je platforma koja se bavi područjem osobnog razvoja prvenstveno kroz prvu školu integrativne psihoterapije i duhovnosti u Hrvatskoj i u ovome dijelu Europe. Uz školu, CIR se osobnim razvojem bavi i kroz različita predavanja, radionice i edukacije. Nastao je kao manifestacija dugogodišnjeg rada u području osobnog razvoja dvojice osnivača – Lasla Pintera i Tomislava Senečića – koji su objedinili svoja iskustva stečena na međunarodnim edukacijama i razvili vlastitu integrativnu metodu.

Centralni dio našeg djelovanja je četverogodišnja škola psihodinamike i duhovnosti u Zagrebu, Splitu, Budimpešti, Beogradu i Rijeci.

Vizija koju pratimo vlastitom namjerom i djelovanjem uključuje permanentno razvijanje i nadograđivanje edukacijskog sustava koji smo izgradili.

Naša škola, to jest četverogodišnja edukacija, jezgra je našeg edukativnog rada koja se bavi teorijskim i iskustvenim pristupom osobnom razvoju te terapijskim radom u profesionalnom smislu ili integracijom vještina terapijskog rada u druge poslove i vještine.

U metodologiju rada uključena su područja; Tjelesno orijentirane psihoterapije, Klinička psihologija (rani razvoj djeteta), rad i znanja o psihotraumi, dubinska analiza snova po C. G. Jungu.
Duhovni aspekt obuhvaća učenja Pathworka (duhovne psihologije), energetska svijest i stanja (Barbara A. Brennan) i teorija ljudske svijesti (K. Wilber).

***
Centar za integrativni razvoj je član EABP-a – Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu terapiju, te SPUH-a – Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske