OBAVIJEST O UVODNIM SEMINARIMA I UPISIMA

Škola kibernetike i sistemske terapije  Vas obavještava da započinje novi ciklus edukacije Škole kibernetike i sistemske terapije te da će se Uvodni seminar u vidu demonstracije načina rada i stjecanja početnog uvida u epistemologiju kibernetike psihoterapije, namijenjen novoj generaciji zainteresiranih polaznika kao i onima koji žele imati jedno novo iskustvo, održati:

ZAGREB 25.11.2017. Konzum akademija, Turninina BB, 1. Kat (iznad prodavaonice Maxi Konzum), Sopot, Novi Zagreb – 10.00 – 18.00 sati.

RIJEKA25.11.2017.Udruga Terra, Krešimirova 12, Rijeka –  10.00 – 18.00 sati.

Škola je članica Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i članica Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP). Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore. Školu mogu upisati psiholozi, psihijatri, liječnici, pedagozi, defektolozi, teolozi, socijalni radnici, profesori, docenti, asistenti na fakultetima, studenti završnih godina humanističkih studija kao i svi koji imaju neko drugo visoko obrazovanje uz obavezu usavršavanja kroz propedeutiku.  Edukacija traje 4 godine, cijena godine je 9000 kn (moguće je obročno plaćanje u 10 rata). Nakon završenog četverogodišnjeg školovanja, stječe se zvanje psihoterapeut.


Kotizacija za uvodni seminar iznosi 750,00 kn
Kontakt za prijave i informacije: Ilinka Serdarević, ravnateljica ŠKST
M: 091 368 73 55 –  ilinkaserdarevic@gmail.com