Edukaciju iz gestalt terapije započinjemo sa dvije pripremne radionice koje su ujedno i demonstracija gestalt terapeutskog rada – zainteresirani mogu isprobati da li je to psihoterapijska škola koja ima odgovara ili ne – sudjelovanje na tim radionicama ne obavezuje na nastavak edukacije. A za one koji se žele uključiti u edukaciju, te se radionice uračunavaju u satnicu prve godine edukacije.

Prva pripremna radionica će se održati u Zagrebu, 9.06.-10.06.2018. (subota od 9.00 do 19.00 s pauzom za ručak,  i nedjelja od 9.00 do 14.00.)

Druga pripremna, s kojom počinje prva godina edukacije će biti 6.10.-7.10.2018. prema istom rasporedu.

Voditelji nove generacije budućih gestalt terapeuta  su iskusni gestalt terapeuti i edukatori:

Dr.sc. Irena Bezić           (klinički psiholog, supervizor)

Dr.sc. Luka Marinović   (psiholog , supervizor )

Informacije o Centru i programu edukacije možete pogledati na http://centarigwzagreb.hr/

Za sve daljnje informacije i prijave, javite se na e-mail Centra: centar.igw.zg@gmail.com

Veselimo se novom početku i susretu sa vama

Vaš Centar IGW Zagreb