Škola kibernetike i sistemske terapije vrši upis nove generacije polaznika!

Uvodni seminar održat će se:

  • u Rijeci 21.01.2023. na adresi Udruga Terra, Krešimirova 12, Rijeka (2.kat)  te
  • u Zagrebu 28.01.2023., na lokaciji Travel & Technology HUB, Gacka 16.

Škola kibernetike i sistemske terapije članica je Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i članica Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP).

Edukacija u Školi traje 4 godine nakon koje kandidati koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihoterapeut ili savjetodavni terapeut.

S obzirom da je edukacija u skladu s europskim kriterijima, polaznici Škole koji ispune sve zahtjeve edukacije imaju uvjete za direktno stjecanje ECP-a (Europskog certifikata iz psihoterapije), prema regulativi EAP-a.

Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača, organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore te komore socijalnih radnika.

Više o Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju možete naći na https://ukpo.hr/

Kotizacija za uvodni seminar iznosi 753,45 kn,  odnosno100 eur (prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450)

 

Kontakt za prijavu:

Ilinka Serdarević, dr.med, psihoterapeut

e.ilinkaserdarevic@gmail.com

m.+38598368735