Poštovana kolegice, poštovani kolega,

obzirom na interes koji su iskazale naše kolegice i kolege s područja Rijeke, Istre i Kvarnera obavještavamo Vas da pripremamo početak nove edukacijske grupe iz Gestalt psihoterapije u Rijeci s voditeljima Anom Čović i Velimirom Dugandžićem.

Ukoliko ste zainteresirani za upoznavanje ovog psihoterapijskog pristupa pozivamo Vas na iskustvene radionice koje su uvod u edukaciju.

S ulaskom u Europsku uniju u srpnju 2013. osnovan je «Centar IGW Zagreb» kao legitimni predstavnik IGW-a, Instituta za integrativnu gestalt terapiju Wurtzburg, programa za Hrvatsku. Sličnu organizacijsku formu IGW ima u Austriji (IGWien), Švicarskoj i Boliviji. IGWien surađuje sa Sigmund Frued Univerzitetom (SFU) u Beču, jedinim sveučilištem u Europi koje ima program B.A. iz osnova psihoterapije i kasnije M.A. iz pojedinih psihoterapijskih modaliteta i doktorski studij iz psihoterapije. IGW- program je u tom okviru prihvaćen kao «edukacija iz Gestalt terapije».

Naše iskustvo (IGW kurikulum se provodi u Hrvatskoj 30 godina i program je s najduljom tradicijom u Hrvatskoj, IGW programi u Njemačkoj više od 40 godina tj. jedan od najstarijih instituta u Njemačkoj kao i provođenje istih programa u Italiji, Austriji, Švicarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Boliviji i Kini – zemljama u kojima djeluje IGW) je pokazalo da je za odluku o pohađanju ove edukacije važno imati ne samo kognitivni uvid u osnovne principe i teoriju, nego i iskustveni uvid u način rada. S obzirom da Gestalt pristup ističe važnost osobne odgovornosti, smatramo da je neophodno imati osobno iskustvo vezano uz Gestalt psihoterapiju prije donošenja odluke o uključivanju u edukaciju. Razog više jest što Gestalt edukacija traje četiri godine (a to je mnogo vremena, energije i novca) i uključuje mnogo iskustvenog rada i rada na sebi (što podrazumijeva osobne promjene, odnosno rast i razvoj).

Smisao inicijalnih iskustvenih radionica je upoznavanje zainteresiranih s Gestalt terapijom, upoznavanje voditelja s budućim polaznicima, te upoznavanje vas. Za vas je to šansa da vidite, točnije, osjetite, jer radi se o iskustvenim radionicama, odgovara li ova vrsta psihoterapije vama. Inicijalne iskustvene radionice nikoga ne obavezuju na nastavak edukacije. Kroz te radionice procjenjuje se zadovoljavate li ulazne kriterije za početak edukacije (a to su: spremnost na rizik i upoznavanje novog, emocionalna izdržljivost, sposobnost empatije, sposobnost opažanja sebe i drugih, sposobnost uspostavljanja kontakta, spremnost da se poštuje integritet druge osobe…). Onima koji će se uključiti u edukaciju, inicijalne iskustvene radionica će se priznati kao prva edukacijska radionica.

U prilogu se nalazi program edukacije, te informacije o formalnim kriterijima za ulazak u edukaciju.

Važno je napomenuti da se s ulaskom u edukaciju obavezujete financijski za jednu edukativnu godinu (eventualni izostanak s pojedine radionice također se plaća, a istu je potrebno nadoknaditi s budućim generacijama u okviru IGW programa te se plaćanje ne ponavlja). Svaka edukacijska godina završava feedback radionicom kada se odlučujete za prijelaz u novu edukacijsku godinu i novu financijsku obavezu. Osim financijske obaveze vezane uz plaćanje radionica i kompakt treninga, u toku četiri edukacijske godine obavezni ste obaviti 100 sati individualne terapije (koju plaćate direktno psihoterapeutu kod kojega idete) i 50 sati individualne supervizije (od treće edukacijske godine nadalje, koju također plaćate direktno psihoterapeutu/supervizoru kod kojega idete). Kompakt treninzi su sastvani dio edukacije i ima ih ukupno tri. Nakon prve i druge godine grupa zajedno boravi 9 dana u prirodi ili na moru tijekom kojih se, s jednim danom predaha, održavaju dva četverodnevna intenzivna treninga s trenerima, suradnicima Centra IGW Zagreb.

Nakon četvrte godine slijedi zadnji četverodnevni kompakt trening s voditeljima Anom Čović i Velimirom Dugandžićem.

Jezik edukacije je hrvatski i engleski. Budući da je to internacionalni program, obavezno je poznavanje engleskog jezika, jer na svakoj godini ima od 3-5 radionica sa stranim trenerima, no uz visoku motiviranost moguće je i prevođenje.

Pozvani ste na obje iskustvene radionice ukoliko želite jedan vikend poraditi na svom osobnom rastu i razvoju ili bliže upoznati Gestaltistički pristup, bez obzira želite li se uključiti u edukaciju ili ne. Na iskustvenim radionicama radi se iskustveno koristeći geštaltistički pristup, te se na kraju druge iskustve radionice donosi odluka o formiranju edukacijske grupe i o njezinim polaznicima. Edukacijska grupa se formira na drugoj iskustvenoj radionici, koja je ujedno i izborna.

Polaznici iskustvenih radionica dobiti će potvrdu o sudjelovanju koju mogu koristiti za dokazivanje stručnog usavršavanja. Sudjelovanje na obje radionice preduvijet je za ulazak u edukaciju ukoliko ćete biti motivirani i izabrani od strane voditelja.

Inicijalne iskustvene radionice održati će se u Rijeci:
-iskustvena radionica 27. i 28. svibanj 2017. (subota od 9-19 sati, nedjelja od 9-14)
-iskustvena radionica – izborna radionica 8. i 9. srpanj 2017. (subota od 9-19 sati, nedjelja od 9-14)
– iskustvena radionica/izbornu 30.9. i 1.10.2017.(subota od 9-19 sati, nedjelja od 9-14)

Druga i treća iskustvena radionica su ujedino i izborne radionice na kojima se oformljuje grupa koja počinje s radom od jeseni 2017 godine.

Prisustvovanje na dvije iskustvene se priznaje kao prva radionica na prvoj godini za one koji će biti primljeni u edukaciju.

O točnoj adresi održavanja iskustvenih radionica informirati ćemo Vas nakon prijave.

Cijena iskustvenih i izborne radionice iznosi 700,00 kn + PDV po polazniku po radionici.
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na iskustvenim radionicama, molimo Vas prijavite se na e-mail duganv@gmail.com ili ana.covic@zg.t-com.hr ili fax 01/4922 307 (prijavni list je u privitku).

Molimo Vas da ovu obavijest prenesete i drugim kolegama (psiholozima, liječnicima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima, pedogozima i srodnim strukama) za koje znate da su zainteresirani. Za dodatne informacije možete se obratiti e-mailom Velimiru Dugandžiću na e-mail duganv@gmail.com ili Ani Čović na e-mail ana.covic@zg.t-com.hr kao organizatorima i voditeljima edukacije.

Gestalt edukacija – Rijeka 102017

Prijavni list Gestalt edukacija RIJEKA 102017