Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije u siječnju organizira novi početni stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum I) u Splitu. Ova poslijediplomska edukacija namijenjena je diplomiranim psiholozima i liječnicima.

Hrvatska psihološka komora i Hrvatska liječnička komora vrednuju ovu edukaciju kao oblik trajnog usavršavanja psihologa i liječnika.

Prijave za sudjelovanje u edukaciji traju do 8. siječnja 2017.

Više informacija o početku edukacije i o načinu prijave možete pronaći na našim web stranicama: http://cabct.hr/pocetak-prvog-stupnja-edukacije-u-splitu