Škola kibernetike i sistemske terapije članica je Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i članica Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP).

Edukacija u Školi traje 4 godine nakon koje kandidati koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihterapeut ili savjetodavni terapeut.

S obzirom da je edukacija u skladu s europskim kriterijima, polaznici Škole koji ispune sve zahtjeve edukacije imaju uvjete za direktno stjecanje ECP-a (Europskog certifikata iz psihoterapije), prema regulativi EAP-a.

Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača, organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore te komore socijalnih radnika.

Uvodni seminar planiran je za listopad 2021., a obavijest o točnom datumu održavanja bit će objavljena na stranicama UKPO-a i SPUH-a tijekom rujna.

Svi zainteresirani više informacija o edukaciji mogu dobiti na telefon 098 368 735 ili na e-mail ilinkaserdarevic@gmail.com

Više o Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju možete naći na https://ukpo.hr/