Obavještavamo vas da pripremamo početak nove generacije edukacije iz Gestalt psihoterapije. Ukoliko ste zainteresirani za upoznavanje ovog psihoterapijskog pristupa pozivamo Vas na iskustvene radionice koje su uvod u edukaciju.

Naše iskustvo je pokazalo kako je za odluku o pohađanju ove edukacije važno imati ne samo kognitivni uvid u osnovne principe i teoriju, nego i iskustveni uvid u način rada. S obzirom da Gestalt pristup ističe važnost osobne odgovornosti, čini nam se neophodnim “kušati” ga prije donošenja odluke o uključivanju u edukaciju. Tim više jer Gestalt edukacija traje četiri godine (što je mnogo vremena, energije i novca) i uključuje mnogo iskustvenog rada i rada na sebi (što podrazumijeva osobne promjene, odnosno rast i razvoj).

Uvodne iskustvene radionice održat će se u tri navrata 13. i 14. veljače, 19. i 20. ožujka, te 7. i 8. svibnja 2016. godine u Zagrebu. U prva dva termina radionice će vodit Jasenka Pregrad, a u trećem terminu Tomaž Flajs (GT terapeut, trener, GATLA faculty member, Slovenija). Na mjestu asistenta trenera izmjenjivat će se Irena Čorko Meštrović, Lana Hrgovan, Alenka Krivičić Jedrejčić ili Ana Milčić Horvat. Cijena ovih radionica je 700 kn + PDV po polazniku po radionici.

Edukacijska grupa koju vode Tomaž Flajs i Jasenka Pregrad formira se na izbornoj radionici na koju su pozvani svi zainteresirani. Na njoj se radi iskustveno koristeći geštaltistički pristup, upoznaju se voditelji i članovi međusobno, te se na kraju radionice zajednički donosi odluka o formiranju edukacijske grupe i o njenim polaznicima.

Preduvjet za pristupanje izbornoj radionici je neposredno iskustvo gestalt psihoterapijskog pristupa u iskustvenoj radionici.
Međutim, pozvani ste na jednu ili više iskustvenih radionica i ukoliko želite jedan vikend poraditi na svom osobnom rastu i razvoju ili bliže upoznati gestaltistički pristup, bez obzira na edukaciju. Polaznici će dobiti potvrde o pohađanju radionice kojima mogu zatražiti od nadležnih komora bodove za stručno usavršavanje.

Ukoliko ste zainteresirani, molim Vas da se prijavite do 22. siječnja 2016. na e-mail info@gestaltcentarhoma.hr ili fax (01) 468 32 78 ili pismenim putem na adresu u zaglavlju ove obavijesti (prijavni list je u privitku).

Molim Vas da ovu obavijest prenesete i drugim kolegama (psiholozima, liječnicima, socijalnim pedagozima, logopedima, rehabilitatorima, socijalnim radnicima, pedagozima i srodnim strukama) za koje znate da su zainteresirani. Za dodatne informacije možete nam se obratiti e-mailom ili telefonom (isti broj).

DODACI: