S veseljem Vas pozivamo na 37. Konferenciju Europske asocijacije za Neuro-lingvističku psihoterapiju u Zagrebu, Hrvatska, 6. O4. 2014. !

Mjesto održavanja: DoubleTree by Hilton hotelu u Zagrebu

Kotizacija:

  • za članove našeg centra 250 kuna uz uplatu najkasnije tjedan dana prije konferencije, kasnije uplate 300 kuna;
  • za osobe koje nisu članovi našeg Centra 350 kuna za uplate najkasnije tjedan dana prije konferencije, kasnije 400 kuna

Program:

09. – 9.30 Registracija

9.30 – 10 Dobrodošlica: Dr Catalin Zaharia, predsjednika EANLPt , Peter Schuetz, glavnog tajnika EANLPt i Melita Reiner, voditeljica HATC-NLPt

10.00 – 10.45 Catalin Zaharia, Rumunjska,: „Eksternalizacija u psihoterapijskom treningu“

10.45 – 11.30 Peter Schutz, Austrija, “Analogni didaktički okviri za NLPt intervencije“

11.30 – 12 Pauza za kavu/čaj

12.00 – 12.45 Melita Reiner, Hrvatska, „Trener/ica kao model osobne kongruentnosti i komunikacije“

12.45 – 13 Pitanja i diskusija

13 – 14.30 Pauza za ručak

14.30 – 15.15 Janez Srebot, Slovenija, „Emocionalni Fitness Training – ta odrasle i učenike“

15.15 – 16 Dr Miro Jakovljević, Hrvatska, “NLP i kreativna psihofarmakoterapija. Kako povećati placebo i smanjiti nocebo odgovor“

16 – 16.45 Claudine Marchand, Švicarska, „Rapport – za Tebe i mene“

16.45 – 17. 15 Pauza za čaj/kavu

17.15 – 18 Riitta Malmakii „ Uloga flow-stanja u podučavanju NLP/NLPt-a“

18. – 18.15 Pitanja i diskusija

18.15 – 18. 45 Okrugli stol – Najbolja praksa u NLP/NLPt podučavanju/treniranju

18. 45 Završne riječi i zatvaranje konferencije

19.30 – 21.00 Druženje

Za informaciji o NLP konferenciji, s radionicom Frank Pucelika, koja se odvija paralelno s EANLPt konferencijom detaljne informacije možete pronaći na: www.nlp-u-zagrebu.hr