Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, član Europske seksološke federacije, pokreće program edukacije za savjetovateljice/e i psihoterapeutkinje/e u području seksualnog zdravlja.

1. Za program edukacije za savjetovateljice/e u podrčju seksualnog zdravlja mogu se prijaviti:

a. Psihologinje/zi, socijalne radnice/i, socijalne/i pedagoginje/zi, socijalne/ i rehabilitatorkinje/i, liječnice/i, više/visoke medicinske sestre i tehničari, kao i osobe s visokom stručnom spremom koje su završile dvije godine psihoterapeutske edukacije u organizaciji psihoterapijske škole koja je članica SPUH-a ili Europske federacije psihoterapijskih udruga;

b. Osobe koje su navršile 26 godina starosti;

c. Osobe koje prihvaćaju Deklaraciju o seksualnim pravima Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS) http://www.worldsexology.org/content/sexual-rights-0

d. Osobe koje posjeduju aktivno znanje engleskog jezika.

2. Za program edukacije za seksualne/og psihoterapeutkinje/a mogu se prijaviti:

a. Osobe koje su završile edukaciju iz psihoterapije (ili su pri kraju programa) u organizaciji psihoterapijske škole koja je članica SPUH-a ili Europske federacije psihoterapijskih udruga;

b. Osobe koje su navršile 26 godina starosti;

c. Osobe koje prihvaćaju Deklaraciju o seksualnim pravima Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS) http://www.worldsexology.org/content/sexual-rights-0

d. Osobe koje posjeduju aktivno znanje engleskog jezika.

Edukacija će se izvoditi u formatu vikend radionica koje će se održavati u Zagrebu.

Planirano trajanje edukacije je 2 godine što obuhvaća teorijsku nastavu i iskustvene radionice (1. godina) te supervizirani rad s klijentima (2. godina). Predavačice/i, voditeljice/i i supervizorice/i su domaće/i i inozemne/i stručnjakinje/ci.

Više detalja o programu dostupno je na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.hdst.hr/

Selekcijski postupak za upis polaznika odvijat će se u dva koraka. Prvi je odabir kandidata na temelju dostavljene prijave, a drugi sudjelovanje u selekcijskoj radionici koja će se održati 1. i 2. lipnja 2013. godine u Zagrebu.

Rok za prijave je 15. travanj 2013. Prijave se šalju elektronskom poštom na adresu:
[email protected]

Prijava mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • Diplome i potvrde o edukaciji
  • Životopis
  • Motivacijsko pismo u kojem treba navesti i željeni stupanj edukacije
  • (savjetovateljica/elj ili terapeutkinja/t)