Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije u siječnju organizira novi početni stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (Praktikum I) u Splitu. Ova poslijediplomska edukacija namijenjena je diplomiranim psiholozima i liječnicima.
Hrvatska psihološka komora i Hrvatska liječnička komora vrednuju ovu edukaciju kao oblik trajnog usavršavanja psihologa i liječnika.
Prijave za sudjelovanje u edukaciji traju do 15. rujna 2019., ali moguće je i kratko produljenje roka za sve zainteresirane.
Više informacija o početku edukacije i o načinu prijave možete pronaći na našim web stranicama: