Nakon uspješne prve ogledne radionice obavještavamo Vas da je ostalo još nekoliko mjesta do popunjavanja grupe te vas pozivamo na novu oglednu radionicu koja će se održati u subotu 12.03.2016.g. U slučaju većeg broja prijavljenih u obzir će se uzimati redoslijed prijavljivanja.

Detalje o programu saznajete u nastavku teksta:

Kome je program namijenjen?
Program je osmišljen kao stručno usavršavanje namijenjeno psihoterapeutima i edukantima različitih psihoterapijskih usmjerenja.

Koji su ciljevi programa?
Edukacijski program o gestalt-psihoterapijskom pristupu u radu s djecom i adolescentima osmišljen je s ciljem usvajanja osnovnih teorijskih koncepata gestalt terapije u kontekstu rada s djecom i adolescentima, stjecanje praktičnih vještina i integriranje u postojeća znanja i vještine. Također, cilj je upoznavanje i praćenje faza terapijskog procesa, primjena specifičnih terapijskih tehnika u radu s djecom i mladima te rad s roditeljima. Poseban naglasak je na radu s traumatiziranom djecom.

Više informacija o gestalt psihoterapiji i njenoj primjeni u radu s djecom i adolescentima možete naći na stranicama Centra IGW Zagreb: http://www.igw-croatia.hr/

Uvjeti

  • Završena edukacija za psihoterapeuta ili je edukacija pri kraju; priložiti kopiju/skenirani certifikat ili indeks
  • Iskustvo u radu s djecom i mogućnost primjene stečenih znanja
  • Razumijevanje engleskog jezika radi praćenja radionice koju će voditi strani predavač te proučavanja literature

Trajanje edukacijskog programa

Predviđeno je sedam trodnevnih radionica (petak-nedjelja) u trajanju od 24 sata po radionici (jedan edukacijski sat je 45min). Raspored: petak od 16 do 20h, subota od 9 do 19, nedjelja od 9 do 14.30. Predviđene su kraće pauze, a u subotu pauza za ručak od 13.30 do 15h.

Ukupno 168 sati za cjelokupni program.

Radionice će se organizirati svaka dva mjeseca.

Grupaje zatvorenog tipa, minimalno 12 – maksimalno 16 članova.

Mjesto održavanja programa: Zagreb, Baruna Trenka 1/I

adolescenti_djeca_gestaltTermini održavanja radionica i teme:

29.04.-01.05. 2016.

Uvodna radionica: teorijski okvir, početak terapijskog procesa s djecom i adolescentima (prvi susret, gestalt dijagnostika i procjena)
Voditeljica: Ana Čović
Sadržaj:Polaznici će dobiti uvid u osnovne teorijske koncepte gestalt psihoterapije u radu s djecom i adolescentima kao i u faze terapijskog procesa.Detaljno će se obraditi prvi susret s djetetom i roditeljima te gestalt dijagnostika i procjena djeteta/adolescenta.

01. – 03. 07. 2016.

Otpori – poremećaji granice kontakta u gestalt psihoterapiji s djecom i adolescentima
Voditeljice: Vedrana Kurjan Manestar, Ana Čović
Sadržaj: Otpori su sastavni dio terapijskog procesa.Polaznici će se teorijski i iskustveno upoznati s najčešćim poremećajima granice kontakta u radu s djecom i adolescentima,načinima njihovog manifestiranja u terapijskom procesu te kako raditi s njima.

02. – 04. 09. 2016.

Gestalt terapijske tehnike u radu s djecom i adolescentima 1(rad s osjetilima, relaksacija, jačanje osjećaja sebe, crtež)
Voditeljice: Ana Čović, Vedrana Kurjan Manestar
Sadržaj:Kontakt je jedan od osnovnih koncepata u gestalt terapiji. Dobro korištenje osjetila je preduvjet za emocionalni kontakt sa sobom i drugima. Ukoliko je dijete sputano u korištenju osjetila i tijela i njegova sposobnost za nalaženje podrške u samom sebi kao i emocionalna ekspresivnost biti će oslabljena. Polaznici će imatipriliku naučiti tehnikekoje u fokus stavljaju rad s osjetilima, disanje i relaksaciju kao i aktivnosti koje jačaju djetetov osjećaj sebe. Također, bavit ćemo se dječjim crtežom u gestalt terapiji.

11. – 13. 11. 2016.

Gestalt terapijske tehnike u radu s djecom i adolescentima 2 (terapija igrom, pričanje priča, igra uloga)
Voditeljice: Ana Čović, Vedrana KurjanManestar
Sadržaj:U gestalt terapiji s djecom i adolescentima koriste se različite projektivne tehnike čija je svrha poticanje emocionalne ekspresije, ali i učenje novih načina suočavanja i ponašanja kao i brige o sebi. U tu svrhu kao projektivne tehnike koristi se igra, modeliranje, igre uloga i dramatizacije, korištenje priča i metafora. Polaznici će imati priliku upoznati se sa specifičnim načinima primjene ovih tehnika u gestalt terapijskom pristupu u radu s djecom i adolescentima.

27.-29.01. 2017.

Tijelo, pokret i senzorička iskustva u gestalt psihoterapiji s djecom i adolescentima
Voditeljice: Vedrana KurjanManestar, Ana Čović
Sadržaj: Polaznici će teorijski i iskustveno upoznati ulogu i utjecaj neverbalne komunikacije i korištenje tijela i pokreta u radu s djecom, te kako osvijestiti svoj somatski/tjelesni transfer i kontratransfer i znati ga primijeniti kao alat u terapijskom procesu. Polaznici će upoznati faze razvojnog pokreta kod djece i na koji način se primjenjuje u terapijskom radu s ciljem razvijanja snažnog osjećaja sebe kroz tijelo i senzoričke funkcije kontakta.

24. – 26. 03. 2017.

Rad s roditeljima, završetak terapijskog procesa
Voditeljica: Ana Čović
Sadržaj:Na radionici će se obraditi rad s roditeljima/obitelji kao dio terapijskog procesa s djetetom ili adolescentom – kada, zašto i na koji način uključiti roditelje u terapijski proces.Također, bavit ćemo se završnom fazom terapijskog procesa: koje su indikacije za završetak terapije te izborom aktivnosti koje se mogu koristiti na posljednjem susretu.

21.-23. 04.2017.

Trauma-related Play Therapy (TrPTh)
Leader: Dorothea Weinberg
Seminar content:In the 90th my aim was to develop a new form of play therapy, specialized to children who suffered from early and on-going traumatic experiences.
TrPTh works with clear rules and elaborated interventions. Methods, which can help children with regulation-disorders, aggressive disruptions and/or a deep mistrust in contact with others.
Within the next two days we will work with theories of trauma-generated developmental disorders. We will cover attachment disorders, conclusions for therapeutic settings and the concept of Trauma-related Play Therapy.
To ensure participants practical training, we will watch a recording of a therapeutical setting and vivo-demonstrations. Furthermore, participants will have the opportunity to conduct their cases as role plays.

Način rada

Za svakog polaznika bit će osigurana skripta u kojoj su opisani glavni teorijski koncepti gestalt terapije u radu s djecom i adolescentima i popisom literature. Na radionicama na kojima će se detaljnije obrađivati određena tema bit će prikazane PowerPoint ili video prezentacije s dodatnim informacijama i prikazima iz prakse. Polaznici će imati priliku kroz individualni rad, rad u parovima ili malim grupama primjenjivati različite tehnike. Predviđa se i vrijeme za diskusije i pitanja polaznika.

Voditeljice radionica

Ana Čović, klinički psiholog i psihoterapeut. Završila sam edukaciju za gestalt psihoterapeuta pri IGW institutu iz Wurzburga (EAGT, ECP). Stručno sam se usavršavala pohađanjem radionica iz tjelesne psihoterapije (Relationalbodypsychotherapytraining); modaliteta: dječja psihodrama, play terapija – „igra svijet“, Winnicott-ove škrabalice te sudjelovanjem u nizu drugih seminara i konferencija. Višegodišnja sam članica intervizijske i supervizijske grupe zahvaljujući čemu konstantno unapređujem svoj rad.
Tijekom svog radnog vijeka na različite sam se načine bavila i stjecala iskustvo u radu s djecom: od volontiranja u Klaićevoj bolnici za vrijeme studija, preko provođenja psihosocijalnih programa u ratom pogođenim područjima i radionica za učenike-žrtve vršnjačkog nasilja kroz projektenevladinih udruga. Zaposlena sam u Poliklinici SUVAG gdje kao psiholog-psihoterapeut radim s djecom vrtićke i osnovnoškolske dobi te mladima s različitim govorno-jezičnim poremećajima, poremećajima školskih vještina i emocionalnim teškoćama.
Aktivni sam i punopravni član Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH), trenutno kao član Upravnog odbora.
Kontakt: ana.covic@igw-croatia.hr

Vedrana Kurjan Manestar, pedagog i odgajatelj predškolske djece, gestalt psihoterapeut i psihoterapeut pokretom i plesom (RDMP). Završila sam edukaciju iz Gestaltpsihoterapije priIGW institutu iz Wurzburga (EAGT, ECP)i edukaciju iz psihoterapije pokretom i plesom prema standardima Europskog udruženja za terapiju pokretom i plesom (EADMT). Pohađala sam i različite kraće edukacije iz psihodrame, dječje psihodrame, play terapije, art terapije, glazbene terapije, NLP-a, TA, tjelesne psihoterapije (Relationalbodypsychotherapytraining) te se redovito stručno usavršavamkrozintervizije i supervizije.
Zaposlena sam u osnovnoj školi kao stručni suradnik.Kao vanjska suradnica sudjelovala sam na studiju psihologije (Hrvatski studiji) kao predavač i voditelj iskustvene radionice na kolegiju Psihoterapijski pravci i intervencije te radila kao terapeut u Dječjem selu Lekenik, Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, Domu zdravlja Siget. U radu s djecom imam iskustva s hiperaktivnom djecom, djecom s emotivnim poteškoćama, sa zlostavljanom i djecom s posebnim potrebama te s mladima koji se susreću s krizom identiteta i odrastanja.
Potpredsjednica sam Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom (HUPPP) i članica Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH).
Kontakt:vedranakurjanm@yahoo.com

Dorothea Weinberg – 1986, I finished my diploma in Psychology in Marburg/Germany and a year later my magister in Theology. I started working as psychologist in a protector centre for children and adolescence in Nuremberg. Within the following years I became mother of two daughters, started a NGO in cooperation with Irena Bezic in Zagreb and became an expert of early traumatisation in children.
I started to work in the field of clinical child psychology over 35 years ago and specialised myself in the field of trauma around 20 years ago. I invented specified methods for trauma intervention like STI and TrPTh and started to give workshops in children’s trauma psychology.
Around twenty years ago I started to support an orphanage for infants in the North-West of Bosnia with psychological advice. This engagement gave me the opportunity to invent new methods to heal attachment disturbances and trauma related disorders in children.
Contact: weinberg@franken-online.de

Certifikat o sudjelovanju

Po završetku programa svaki sudionik dobiva certifikat IGW Centra Zagreb o sudjelovanju i realiziranom satnicom. Sudjelovanje na oglednoj radionici pribraja se ukupnom fondu sati.

Ogledna radionica

Prije započinjanja ciklusa od 7 radionica organizirat ćemo oglednu radionicu u kojoj ćete imati priliku upoznati se s voditeljicama, programom te metodama rada. Ogledna radionica održat će se u Zagrebu 12.03.2016.g. od 9 do 13h (o adresi ćete biti naknadno informirani).

Za prijavu na oglednu radionicu potrebno je popuniti prijavnicu

Cijena ogledne radionice je 250,00kn + PDV (312,50 kn). Rok za uplatu je srijeda 09.03.2016.g.
Podaci za uplatu na račun Centar GW Zagreb u Privrednoj banci :
IBAN: HR49 2340 0091 1106 0016 8
Poziv na broj: 3.mj.
Opis plaćanja: Ogledna radionica GT djeca i adolescenti

Cijena programa i način plaćanja

Ukoliko nakon ogledne radionice odlučite nastaviti s programom i budete izabrani kao kandidati za nastavak edukacije s Centrom IGW Zagreb sklapate ugovor.
Cijena po radionici iznosi 1000,00kn+PDV (1.250,00kn).
Za cjelokupni program cijena iznosi 7.000,00 kn+PDV (8.750,00 kn).
Plaćanje je moguće prije svake radionice ili u ratama (do 12 rata).

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Ani Čović, ana.covic@igw-croatia.hr ili 098 479 010.
Srdačan pozdrav!
Vaš Centar IGW Zagreb

PRILOZI:

Prijavnica za program GT u radu s djecom i adolescentima

O Gestalt psihoterapiji

GT djeca i adolescenti – POZIV-1