izuzetna nam je čast pozvati Vas na 4. međunarodni stručno-znanstveni simpozij Health for All?! u organizaciji Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Katedre za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Voljeli bi da Vašim prisustvom podržite težnju ovogodišnjeg Simpozija da okupi stručnjake iz područja mentalnog zdravlja, sa svrhom prikaza primjera dobre prakse, suvremenih trendova i dosega novih strategija i politika, kao i razmjena postojećih iskustava.

Simpozij Health for All?! Mental Health!  održat će se 6.svibnja 2016. godine, pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, Rijeka.

Sve informacije o Simpoziju kao i tematske cjeline dostupne su na internetskoj stranici: http://hfa.uniri.hr/

Rok za prijavu sažetaka je 11. travanj 2016.