Kada je psihoterapeut znanstvenik?

Kada govorimo o psihoterapiji, suočeni smo s potrebom razlikovanja prakticiranja psihoterapije (psihoterapija u praksi) od psihoterapije kao znanstvene discipline (psihoterapija kao znanost). Dok gotovo svaki kliničar vrlo dobro zna što znači biti psihoterapeut u praksi, ostaje upitnik nad pojmom „kada je psihoterapeut znanstvenik“. Predavanje na temu Istraživanja u psihoterapiji pokušat će dati odgovor na ovo zanimljivo pitanje.

Životopis

imgFotoPersonaleOmar C. G. Gelo rođen je u Italiji. Diplomu je stekao 2000. godine na Sveučilištu Urbino u Italiji, a doktorirao je na Sveučilištu Ulm u Njemačkoj, gdje se kao asistent bavio istraživačkim radom. Tijekom 2008. godine radio je kao asistent predavač na Sveučilištu Sigmund Freud u Beču. Od 2009. godine radi kao asistent predavač na Sveučilištu Salento u Italiji, te nastavlja svoj rad na Sveučilištu Sigmund Freud.  Dr. Gelo je član Upravnog odbora Društva za psihoterapijsko istraživanje na području Italije (Society for Psychotherapy Research – Italy Area Group). Također je i član uredništva časopisa Istraživanje u psihoterapiji: Psihopatologija, proces i ishod (Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome). Njegovo područje istraživanja uključuje – istraživanje procesa koji vode do pozitivnog psihoterapeutskog ishoda, metodama kvantitativnog, kvalitativnog ili kombiniranog pristupa; korištenje teorije dinamičnih sistema za razumijevanje i objašnjenje promjena u psihoterapiji; epistemološku refleksiju na metode istraživanja i psihoterapijske modele.
Dr. Gelo je 2005. godine primio Studentsku nagradu za psihoterapijska istraživanja iz istraživanja Europsko poglavlje Društva za psihoterapijska istraživanja (Student Award for psychotherapy research, from the European chapter of the Society for Psychotherapy Research – SPR-Europe) i Međunarodnu nagradu za psihoterapijska istraživanja (za njemačko govorno područje, Zaklada Marianne Ringler) (International Award for Psychotherapy Research, Marianne Ringler Foundation, for German speaking countries). Između ostalog, dr. Gelo je član Društva za psihoterapijska istraživanja (Society for Psychotherapy Research  -SPR) i Društva za istraživanje psihoterapijske integracije (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration – SEPI).

Moderator: Tamara Prevendar

tamaraDiplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nakon čega sam dvije godine radila u ljudskim resursima nekoliko tvrtki. Unazad četiri godine radim na dvije umjetničke škole u Zagrebu kao stručna suradnica i nastavnica psihologije, a edukaciju iz gestalt psihoterapije pri Institutu za Integrativnu Gestalt Psihoterapiju upisujem 2010. u sklopu koje radim savjetovanje i psihoterapiju za djecu i odrasle u Samoboru i Zagrebu. Također sam kandidatkinja za doktorat iz psihoterapije na Sigmund Freud Sveučilištu u Beču te izrađujem disertaciju na temu razvoja psihoterapije u Hrvatskoj. Članica sam Hrvatskog psihološkog društva i Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske.