Kreativna psihofarmakoterapija

MIRO JAKOVLJEVICProf. dr. sc. Miro Jakovljević, rođen je 27. siječnja 1954. godine u Sarajevu gdje je 1977. god. završio Medicinski fakultet. Od 19.11.1979.god. zaposlen je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Klinici za psihijatriju KBC-a Zagreb. Specijalistički ispit iz psihijatrije položio je 1983.god. Magistrirao je 1984.god. nakon završetka poslijediplomskog studija iz kliničke farmakologije, a doktorat medicinskih znanosti obranio je 1989. Godine 1990. izabran je za docenta, 1993. u zvanje višeg znanstvenog suradnika, 1996. godine za izvanrednog profesora, a 2003.god. za redovitog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je od 2008. redoviti profesor u trajnom zvanju. Subspecijalist je za biologijsku psihijatriju i socijalnu psihijatriju. Pročelnik je Katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2000.god. Od 1990. do 1998.god. bio je pročelnik Centra za kliničku psihofarmakologiju, a od 1998. pročelnik je Zavoda za biologijsku psihijatriju i kliničku psihofarmakologiju Psihijatrijske klinike Rebro. Od 2007.god. predstojnik je Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u KBC Zagreb, te prodekan za znanost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pokretač je i urednik internacionalnog časopisa „Psychiatria Danubina“ koji redovito izlazi od 1989.god. na engleskom i njemačkom jeziku, a pokriven je s nekoliko indeksirajućih publikacija i elektronskih baza uključujući Index Medicus/MEDLINE i Science Citation Index Expanded (SCIE). Od 1997.god. redoviti je član Hrvatske akademije medicinskih znanosti, a član je i više uglednih međunarodnih institucija i društava (Američko psihijatrijsko udruženje, Europsko udruženje psihijatara, Predsjednički savjet WFSBP, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, itd.). Bio je pozvani predavač na brojnim svjetskim i europskim psihijatrijskim kongresima, svoje radove prezentirao je na svim važnijim internacionalnim i domaćim psihijatrijskim kongresima i skupovima. Organizirao je nekoliko internacionalnih kongresa (Podunavski psihijatrijski simpozij, Zagreb 1998., Zagreb 2010., Centralno-europski neuropsihofarmakološki simpozij Brijuni 2001, Sarajevo 2007, Mostar 2008, Zagreb 2010.), te hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s internacionalnim sudjelovanjem (Cavtat 2003, Zagreb 2005, Šibenik 2007, Zagreb 2009, Dubrovnik 2011.), te Hrvatsku školu psihofarmakoterapije shizofrenije (Osijek 2011. i 2012.). Godinama je voditelj istraživačkih projekata sponzoriranih od Ministarstva znanosti RH i međunarodnih organizacija. Objavio je desetak knjiga, preko 150 znanstvenih i stručnih radova, a svoje tekstove ima u brojnim knjigama drugih autora. Ambasador je ECNP-a (European College of Psychopharmacology)  za Hrvatsku.