Predavači A-K

[one_fourth]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Tatjana Babić

Tatjana Babić rođena je 1976. godine u Zagrebu. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 2000. godine. Nakon završenog Pravnog fakulteta radila je kao odvjetnički vježbenik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Pinezić-Pinezić-Maroević te je 2003. godine položila pravosudni ispit.

Od 2003. godine radi kao viši stručni suradnik u Hrvatskoj liječničkoj komori. S kolegicom Sunčanom Roksandić Vidlička 2006. godine napisala je knjigu “Osnove zdravstvenog prava”.

Predaje Liječničko pravo na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Medicinskog prava na Pravnom fakultetu u Splitu. Polaznica je Poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2010. godine član je Radne skupine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za izradu Nacrta prijedloga Zakona o psihoterapiji.

[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Dragica Barbarić

Dragica Barbarić, psihologinja, kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (EABCT), ima dugogodišnje iskustvo rada s klijentima s emocionalnim poteškoćama, posebno depresivnim i anksioznim (strahovi, tjeskoba), te poteškoćama učenja vezanih uz studiranje. Članica je Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) unutar kojega je uključena u provođenje edukacija, te pružanje usluga psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Psihoterapiju radi i u „Modusu“ – savjetovalištu Društva za psihološku pomoć.

E-mail: dragica1404@gmail.com

[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Ljiljana Bastaić

Psihoterapijski trening započela sam usporedno s specijalizacijom iz neuropsihijatrije kao zaposlenik tadašnjeg Centra za mentalno zdravlje što je danas Klinika za psihološku medicinu. Još kao specijalizant zainteresirala sam se za Obiteljsku terapiju, pa smo nas nekolicina iz Centra i iz nekih drugih klinika osnovali trening grupu pod vodstvom Dr Nede Bućan i Dr Saše Maletića. To je pokrenulo moj interes i za druga psihoterapijska usmjerenja osim psihodinamske psihoterapije. Završila sam Gestalt u okviru Instituta za Gestalt oz Würzburg i ubrzo postala jedan od njihovih trenera za područje Hrvatske. Tijekom svojih boravaka u Americi srela sam se s Imago terapijom odnosa (terapija za parove) i 1998 organizirala prvu radionicu za parove koju je vodila naša kasnija trenerica Jette Simon. Tako da sada imam diplomu Imago terapeuta i certifikat voditelja vikend radionica. Od 2010, nakon dvogodišnje intenzivne pripreme, vodim trening za Imago terapeute u Zagrebu kao trener Međunarodnog Instituta za Imago.

Web: www.ljiljanabastaic.com
[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Nataša Jokić Begić

Rođena je 1. kolovoza 1964. Na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je diplomirala 1987. Završila je poslijediplomski studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te obranila magistarski rad “Ispitivanje utjecaja vazopresina na pamćenje” 1994. godine (mentor: prof. dr. sc. Silvija Szabo). Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj kognitivnih funkcija na kliničku sliku posttraumatskog stresnog poremećaja” (voditelj: prof. dr. sc. Eduard Klain) obranila 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Od 1987. zaposlena na KBC-u Zagreb, najprije u Centru za medicinska istraživanja, a od 1989. kao klinički psiholog u Klinici za psihološku medicinu na Rebru. 2001. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju. U znanstveno-nastavno zvanje iredovnog profesora izabrana je 2011. god.
Sudjeluje u interdisciplinarnim istraživanjima psihijatrijskih poremećaja, poglavito anksioznih poremećaja, poremećaja spolnog identiteta, poremećaja raspoloženja te psihosomatskih bolesti, što je rezultiralo i znanstvenim radovima iz tih područja.

Objavila je 50-ak znanstvenih i stručnih radova, te kontinuirano sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Stalni je sudski vještak za područje psihologije pri Županijskom sudu u Zagrebu. Sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Član je Hrvatskog psihološkog društva, te Sekcije za kliničku psihologiju i Sekcije za forenzičku psihologiju koje djeluju pri Društvu. Potpredsjednica je Hrvatskog društva za kognitivno-bihevioralnu terapiju. Osnivač je i predsjednik Centra za kliničku psihologiju. Član je Hrvatskog društva za neuroznanost i Hrvatskog društva za humanu genetiku, kao i međunarodnig društva za istraživanje stresa i anksioznosti (Stress and Anxiety Research Society) u kojem je nacionalni je predstvanik. Član je Hrvatske psihološke komore. Bila je član Upravnog odbora od njezinog osnutka do 2008. godine. Predsjednik je Povjerenstva za vježbenike HPK.

E-mail: njbegic@ffzg.hr
[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Nataša Barolin Belić

 

gestalt psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja

Nataša Barolin Belić je licencirana geštalt psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja. Radi u svojoj privatnoj praksi s pojedincima i parovima na ostvarivanju njihove osobne cjelovitosti, zdravlja, promjene – na kreiranju kvalitetnog života na svim razinama.

Njeno praksa je jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj u kojem pojedinci i parovi mogu dobiti edukaciju, podršku, savjetovanje i terapiju u području seksualnosti i seksualnog zdravlja. Tajnica je Hrvatskog društva za seksualnu terapiju.

Gestalt psihoterapiju je završila na IGW-u (Institutu za integrativnu gestaltpsihoterapiju u Würzburgu). Trenutno je na Magistarskom studiju Savjetodavnog rada i psihoterapije na ETF-u u Osijeku.

Web: www.barolinbelic.com
E-mail: info@barolinbelic.com
[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Martin Bertok

Teacher and Supervisor of transactional analysis psychotherapy-TSTA. Certified Transactional analysis psychotherapist from 1995, EAP holder from 2001. Maneger of the Transactional analysis Institute in Ljubljana. Slovenian delegate in EATA(European asociation for Transactional analysis 2002-2006) Member of SKZP since 1999 as TA rapresentative in the poffessional body and president of the Commitee for ECP raccomandations in SKZP from 2002-2010.
(see detailed Curriculum Vitae on www.ipta.si section »sodelavci inštituta«)
[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Milan Bijelić

 

Milan je student završnog dijela Procesu usmjerene psihologije, odnosno «processwork-a», kako se najčešće naziva. Školovanje je započeo krajem 2006. godine kod «Research Society for Process Oriented Psychology – UK» u Londonu. Trenutno radi s pojedincima, parovima i timovima uz redovni supervizijski i mentorski nadzor.

Radi u Udruzi Mi Split kao koordinator programa za izgradnju zajednica na PPDS-u. Ključni aspekti koji ga motiviraju na učenje i osobni angažman su isprepletenost i međuodnos osobnog i društvenog razvoja.
Obrazovanje obuhvaća Školu homeopatije u Zagrebu koju je proveo London College of Classical Homeopathy.
Milan je rođen 1965. u Karlovcu, a od 2005. živi u Splitu.

[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Lidija Butković-Anđelić

 

Lidija Butković-Anđelić, dr. med., psihijatar-psihoterapeut, rođ. 1965. g. u Rijeci. Diplomirala 1990. u Rijeci. 2010. specijalistički ispit. Od 1993. do 1997. radi na Projektima psihosocijalne pomoći pri IFRC i UNHCR. Od 1997. do 2001. kao liječnik obiteljske medicine. Od 2001. do 2003. u Udruzi »Terra« na Projektu rada sa ovisnim osobama. Od 2003. u NZZJZ PGŽ kao voditeljica Odsjeka za izvanbolničko liječenje ovisnosti. Od 1998. voditelj Projekta psihološke podrške djeci i mladima s cerebralnom paralizom. Od 1991. je u Školi kibernetike psihoterapije. Od 1997. psihoterapeut, od 2009. učiteljica kibernetike psihoterapije. Ima prvi stupanj KBT , te grupne analize. Od 2011. posjeduje ECP. Predsjednica Udruge kibernetike psihoterapije i organizacije.
[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Velimir Dugandžić

 

mr.sc.Velimir Dugandžić, prof. ima višegodišnje iskustvo u savjetodavnom, preventivnom i psihoterapijskom radu sa djecom, mladima i obiteljima te u educiranju i superviziji stručnjaka pomagačkih zanimanja. Već za vrijeme diplomskog studija počeo se educirati iz područja psihoterapije i savjetovanja shvaćajući nužnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja kao preduvijeta za kvalitetan rad sa ljudima. Traganje za novim i drugačijim shvaćanjima sebe kao i mogućnostima razumijevanja i mijenjanja sebe započinje završetkom srednjoškolskog obrazovanja pokazujući sve veći interes prema zen filozofiji , aktivizmu, DIY pristupu i alternativnim subkulturnim pokretima. Voli putovanja, druženje te eksperimentalnu, plesanu i indie muziku.

Certificirani je psihoterapeut i licencirani supervizor u psihosocijalnom radu, s Europskim certifikatom iz Gestalt psihoterapije (EAGT) i Europskim certifikatom iz psihoterapije-ECP koji dodjeljuje Europska krovna organizacija za psihoterapiju iz Beča čiji je i punopravni član (EAP). Velimir Dugandžić je punopravni član Hrvatskog udruženja za superviziju i organizacijski razvoj i predsjednik Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske. Educiran je iz područja integrativne gestalt psihoterapije, sistemske psihoterapije, kibernetike psihoterapije, hipnoterapije, integrativne relacione tjelesne psihoterapije, Time line terapije te Sistemskog Gestalt Coachinga. Kontinuirano je u procesu psihoterapijske supervizije svog rada. Magistrirao je na znanstvenom poslijediplomskom studiju na području socijalnog marketinga, a dodiplomsko obrazovanje je završio na ERF-u Zagrebu smjer socijalne pedagogije/ poremećaji u ponašanju.

Psihoterapijom i savjetovanjem se bavi 10 godina, a posljednje tri godine kao psihoterapeut u okviru privatne prakse u Dugan d.o.o. za poticanje osobnih, obiteljskih i organizacijskih potencijala u Varaždinu.

Web: www.dugan.hr
[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Ana Milčić Horvat

 

Ana Milčić Horvat voditeljica i osnivačica AHA Savjetovanja – centra za razvoj pojedinaca, grupa i organizacija. Završila je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala gestalt psihoterapiju pri IGW- Insitiut fur Gestalttherapie Wurzburg. Dodatno se educirala u kognitivno-bihevioralnoj terapiji, sistemskoj obiteljskoj terapiji, a trenutno polazi edukaciju iz sistemskog gestalt coachinga. Karijeru je započela kao konzultantica za profesionalni razvoj i nastavila radeći kao voditeljica ljudskih potencijala. Već petu godinu vodi AHA Savjetovanje radeći kao terapeutkinja, coach i voditeljica edukativnih programa. Tijekom godina razvila je niz specijaliziranih edukativnih programa za osobni i profesionalni razvoj stučnjaka u pomagačkim i savjetodavnim profesijama. Članica je Upravnog odbora Društva gestalt i integrativnih terapeuta Hrvatske (DGIPH).

Web: www.aha-savjetovanje.hr
E-mail: ana@aha-savjetovanje.hr
[divider_top]
[/three_fourth_last]

 

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Branka Jakelić

 

gestalt, psihodramski i transpersonalni psihoterapeut

Diplomirala sam književnost i pedagogiju na FF te Solo pjevanje na MAi u Zagrebu. Studirala sam Transakcijsku analizu, Realitetnu terapiju, Attitudinal healing.

Diplomirani sam gestalt psihoterapeut s certifikatom IGW-a, psihodramski psihoterapeut s certifikatom IPD-a i transpersonalni psihoterapeut s certifikatom EUROTAS-a. Od 2005. imam i ECP (Europski certifikat za psihoterapiju). Član sam Društva gestalt integrativnih psihoterapeuta Hrvatske te Centra za psihodramu.

Vodim individualne, partnerske i grupne terapije.

Dosad sam objavila knjige GOVOR SNOVA (Zagrebačka naklada, 1994; II izdanje Medicinska naklada, 2002.), TRAGAJUĆI ZA SOBOM (Sipar, 1997.) i KRILATE SANDALE (Profil, 2009.).

Web: www.branka-jakelic.com
E-mail: branka.jakelic@zg.t-com.hr
Tel: 01 38 41 044
[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Ivana Jurić

Ivana Jurić, prof. psihologije, psihodramski psihoterapeut.
Rođena sam u Zagrebu od 1976. g. Živim i radim u Zagrebu. Diplomirala sam psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Već tijekom studija educirala sam se kroz nekoliko tečajeva i edukacija iz psihološkog savjetovanja. Nakon diplomiranja nastavila sam školovanje kroz izobrazbu iz Morenove psihodrame i Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije.
Diplomirani sam Grupni psihodramski psihoterapeut s certifikatom Instituta za psihodramu iz Beograda.
Od 2008. g. vodim iskustveno-terapijsku psihodramsku grupu u Zagrebu.
Članica sam Hrvatskog psihološkog društva i Centra za psihodramu.

[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Irena Kevo

Irena Kevo rođena je 1973. godine u Zenici, BiH. Fakultet za vanjsku trgovinu je završila 1998. godine u Dubrovniku, kao nagrađeni najbolji studen generacije, a trenutno završava znanstveni poslijediplomski studij na katedri za organizaciju i menadžment pri zagrebačkom Ekonomskom fakultetu na temu organizacijskog kapitala. Certificirani je menadžer kvalitete pri EOQ – European Organization for Quality, te drži certifikat PMP – Project Management Professional pri međunarodnoj organizaciji PMI – Project Management Institute.
Od 1998. je radila u informatičkom poduzeću Combis d.o.o. u Dubrovniku kao direktorica zajedničkih poslova, a od 2003. radi u zagrebačkom informatičkom poduzeću Sedam IT d.o.o., gdje je zadnje dvije godine na funkciji članice uprave.
Aktivno se bavi osobnim razvojem kroz individualnu i grupnu Gestalt psihoterapiju od 2002. godine, a trenutno je polaznica druge godine edukacije za Gestalt savjetnicu pri IGW-u (Institutu za integrativnu gestalt psihoterapiju u Würzburgu). Članica je Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH).

E-mail: irena.kevo@gmail.com
[divider_top]
[/three_fourth_last]

[one_fourth]
[custom_frame_left]
[/custom_frame_left]
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

Milena Karlińska- Nehrebecka

Delegate of Poland in European Association for Psychotherapy
President of Polish Federation for Psychotherapy
Vice-president of Polish Association for Integrative Psychotherapy

Co-founder and Director of Training Department of Polish Institute for Integrative Psychotherapy in Krakow.

[divider_top]
[/three_fourth_last]