Specifičnosti djece uključene u elektroničko nasilje (cyber-bullying) – implikacije za tretman (predavanje i diskusija)

Elektroničko nasilje rastućije problem među djecom i mladima. Specifičnosti koje proizlaze iz značajki korištene tehnologije čine gafenomenološki drugačijim od nasilja licem u lice, te prema nekim istraživanjima pojačavaju negativne ishode po mentalno zdravlje uključene djece i mladih. Uz razvijanje dubljeg razumijevanja pojave elektroničkog nasilja, izlaganjem su obuhvaćene karakteristike djece i mladih uključenih u nasilje, te su naglašene implikacije za tretmanski rad. Pokazalo se kako djeca uključena u elektroničko nasilje, bilo da ga čine ili doživljavaju, imaju brojne fiziološke, socijalne te psihološke teškoće. Posebno vulnerabilnu skupinučine djeca koja istodobno i čine i doživljavaju elektroničko nasilje. Uz odgovaranje na psihopatološke simptome, tijekom tretmana nužno je usmjeriti se na poboljšanje socijalnih vještina i vještina suočavanja, učenje asertivnosti, uz obaveznu edukacijudjece, roditelja te suradnih institucija. Uz pregled recentnih svjetskih istraživanja, prikazani su rezultati ovogodišnjeg istraživanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i Hrabrog telefona o navikama i iskustvima djece i mladih na društvenoj mreži Facebook i Internetu općenito te njihovoj povezanosti s osobnim i psihološkim karakteristikama i navikama sigurnog korištenja Interneta.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

buljanProf. dr. sc. Gordana Buljan Flander ravnateljica je Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Osnivačica je savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu “Hrabri telefon” te inicijator osnivanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, koja je od strane Vijeće Europe prepoznata kao model dobre prakse i tako predstavljena u UN-u.

Dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad, među kojima se ističe nagrada multidisciplinarnom timu Poliklinike koju joj je dodijelilo Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) 2008. godine. Uz stručni rad aktivno se bavi i znanstvenim radom te je objavila i na međunarodnim skupovima prezentirala brojne znanstvene i stručne radove. Objavljuje  knjige, priručnike i brošure namijenjene roditeljima, djeci i stručnjacima.

Posebno je posvećena prenošenju svojih znanja i iskustava budućim stručnjacima kao profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Hrvatskim studijima u Zagrebu. Stalni je sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Moderator: Marko Štengl

Marko Štengl, socijalni pedagog po osnovnoj struci, radi u Obiteljskom centru Grada Zagreba. Bavi se savjetovanjem i terapijom i omogućava pojedincima, obiteljima i parovima da za sebe izgrade kvalitetniji život i odnose. Završio je prvi stupanj Kibernetike psihoterapije i diplomant je u edukciji iz Geštalta. Llicencirani je supervizor psihosocijalnog rada.