Važnost supervizije za psihoterapeute

Supervizija u edukaciji, zatim u prvim godinama samostalnog rada psihoterapeuta, te povremena supervizija ili supervizija u intervizijskom odnosu i kasnije, važan su dio cjeloživotnog učenja psihoterapeuta.

Ona nije samo refleksija profesionalne prakse psihoterapeuta, već može imati značajan utjecaj na daljnji razvoj osobnih, socijalnih i profesionalnih kompetencija, te na razvoj profesionalnog identiteta psihoterapeuta.

Još je Freud terapeutima savjetovao da se na svakih pet godina ponovno podvrgnu analizi.

Grupe podrške i/ili supervizija  pružaju snažnu podršku pred mnogima od profesionalnih rizika i opasnosti u području psihoterapije.

Interpersonalni odnos između pacijenta/klijenta u psihoterapijskom procesu u refleksiji psihoterapeuta kao supervizanta na tjelesnoj, perceptivnoj, ekspresivnoj i kognitivnoj razini u fokusu su  supervizije. Također i rad na daljnjem razvoju kompetencija, i na otkrivanju i razvoju novih resursa koji mogu psihoterapeutima omogućiti više multiperspektiviteta i excentriciteta, te kreativnosti i suvereniteta u njihovom radu s pacijentima/klijentima.

U radionici će različitim „optikama i alatima“, metodama supervizijskog pristupa biti razmotreni različiti aspekti važnosti supervizije za rad psihoterapeuta, s posebnim težištem na prepoznavanje transfera i kontratransfera tijekom terapijskog procesa. Bit će razmotrene sličnosti i razlike u superviziji vezanoj uz modalitete/referentne okvire rada psihoterapeuta, te u superviziji koja nije vezana uz određeni modalitet.

Zdravko Bokulić

bokulicZdravko Bokulić je sociolog, psihoterapeut (ECP – European Certificate for Psychotherapy), lehr-terapeut i licencirani supervizor, educiran u integrativnoj i gestalt psihoterapiji  i integrativnoj superviziji ( Europaishe Akademie for Psychosociale Gesundheit, FPI Institut, Free Universitat Amsterdam/ 1987. do 1999.).
Jedan je od osnivača i od 1998. do 2004. predsjednik HDSOR-a (Hrvatskog društva za superviziju i organizacioni razvoj).
U posljednjih 25 godina vodio je mnoge edukacijske, samoiskustvene, psihoterapijske i socioterapijske grupe i seminare; individualni savjetodavni i psihoterapijski rad, superviziju u edukacijama, te individualne supervizije psihoterapijskog/savjetodavnog/socioterapijskog rada, i grupne i timske supervizije. Supervizor je i metasupervizor HDSOR-a.

Mirjana Šimunović –Škunca

SKUNCAMirjana Šimunović –Škunca je psiholog i pedagog, psihoterapeutica (ECP – European Certificate for Psychotherapy), lehr-terapeut i licencirani supervizor, educirana u integrativnoj i gestalt psihoterapiji  i integrativnoj superviziji ( Europaishe Akademie for Psychosociale Gesundheit, FPI Institut, Free Universitat Amsterdam/ 1987. do 1999.).
Jedna je od osnivača i od 1998. do 2004. tajnica HDSOR-a (Hrvatskog društva za superviziju i organizacioni razvoj).
U posljednjih 25 godina vodila je mnoge edukacijske, samoiskustvene, psihoterapijske i socioterapijske grupe i seminare; individualni savjetodavni i psihoterapijski rad,superviziju u edukacijama, te individualne supervizije psihoterapijskog/savjetodavnog/socioterapijskog rada, grupne i timske supervizije.

Supervizorica je i metasupervizorica  HDSOR-a.