Zakon o psihoterapiji (okrugli stol)

Zakon o psihoterapiji – prijedlozi i prijepori

prim. dr. med. Jadran Morović, psihijatar-psihoterapeut, voditelj psihijatrijske službe u Domu zdravlja Zagreb-Centar, predsjednik Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH)

Sažetak

Na putu i tijekom stvaranja Prijedloga nacrta Zakona o psihoterapiji (ZOPT) neke su teme bile posebno interesantne svima nama: pravnicima, psihijatrima, psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, teolozima i drugim stručnjacima.

  • Jedna je tema vezana uz djelatnost i naziv: ‘PSIHOTERAPIJA’. Taj bi naziv trebao označavati: po nekima – liječenje, po drugima – pomaganje, dok se neki zalažu da shvaćanje psihoterapije bude ‘put sazrijevanja neke osobe, pojedinca’.
  • Druga tema je, možda još važnija, tko uopće može biti psihoterapeut, tko može nositi naziv ‘psihoterapeut’?
  • Treća je tema, tema edukacije potrebne za postati psihoterapeutom i koje su sposobnosti potrebne za bavljenje psihoterapijom.

Ovdje je važno napomenuti i opisati ulogu i značaj ECP-a – Europskog certifikata za psihoterapiju, kao priznanje EAP-a, Europske krovne udruge psihoterapeuta, pojedincu, da je ispunio uvjete koje propisuje spomenuta krovna udruga u skladu s priznatim i prihvaćenim modalitetom odnosno psihoterapijskom školom koju je pojedinac završio. Status SPUH-a, NUO i NAO status, dodijeljen od EAP-a našoj nacionalnoj krovnoj udruzi, formiranoj još 1998.g., koja danas okuplja petnaest različitih pravaca, gotovo sve psihoterapijske udruge u Hrvatskoj, takav je da ima pravo i mogućnost predlaganja kandidata za dobivanje ECP-a. Očekujući da ZOPT regulira navedeno, i da ozakoni djelatnost – psihoterapiju i zanimanje – psihoterapeut/kinja, trudimo se u suradnji s nadležnim ministarstvima prijedlog ZOPT-a staviti na raspravu u Saboru RH.

Jadran Morović, prim.dr.med., psihijatar – psihoterapeut

morovicMedicinski fakultet završio 1978.g., specijalistički ispit iz psihijatrije položio 1983. godine. Od 1980-96.g. radio u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, u početku na poslovima odjelnog liječnika-specijaliste, a zadnjih sedam godina kao šef odjela. Edukaciju iz Gestalt psihoterapije pohađao u sklopu Wurtzburg Gestalt Insitituta u periodu 1989-94.g. Od 1996.g., do danas, radi u Psihijatrijskoj ordinaciji Doma zdravlja Zagreb – Centar, u sklopu vanbolničkog zbrinjavanja psihijatrijskih pacijenata, a od 2010.g. je Voditelj psihijatrijske službe DZZ-C. Europski certifikat za Psihoterapiju primio je 16.09.2002.g., u Beču.

Od 2002-2004.g. Predsjednik Društva geštalt i integrativnih terapeuta Hrvatske. Od 2004.g. Predsjednik Hrvatskog saveza psihoterapijskih udruga.

Objavio više stručnih i znanstvenih radova,

  • stalni sudski vještak za psihijatriju od 1984.g.
  • desetak godina bio suradnik i supervizor programa ‘Vrijeme oporavka-pogled u budućnost’, žena operiranih od Ca dojke i rada volonterki toga programa,
  • više godina sudjeluje u istraživanjima odnosa Depresije i metabolizma metala,
  • djeluje kao jedan od voditelja edukacije iz Gestalt psihoterapije.

Irena Bezić

bezic1-041110Dr.sc. Irena Bezić, gestalt psihoterapeut, klinički psiholog i supervizor. Od 1996 vodi gestalt edukaciju u suradnji sa IGW institutom iz Njemačke. Predstavnik Hrvatske u EAP. Dugogodišnje iskustvo individualne i grupne terapije, te terapije parova.

Supervizor i Lehrterapeut za edukante psihoterapije Supervizor za niz nevladinih organizacija kao i u sklopu Ministarstva prosvjete i socijalne zaustite. Specijalnost: rad sa onkološkim pacijentima i bračnim parovima.

Mijo Marić

Mijo MarićRođen sam 1954. godine u Brčkom. Pedagošku akademiju ( razredna nastava), kao i Filozofski fakultet (pedagogiju i psihologiju) završio sam u Sarajevu. Pri IGW-u (Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg) završio sam edukaciju iz geštalt terapije. Polazio sam edukaciju iz psihodrame kao i niz drugih edukacija. Posjedujem ECP – europski certifikat iz psihoterapije i EAGT –europski certifikat iz gestalt terapije.

Radio sam u školi kao nastavnik, pedagog i psiholog i direktor škole. Radio sam na profesionalnoj orjentaciji i izboru kadrova. U Gradskom poglavarstvu radio sam na poslovima šefa Službe studijsko analitičkih poslova. Bio sam povremeni savjetnik ministra obrane BiH, odgajatelj, savjetnik i voditelj u SOS Kući za mladež, kao i savjetnik u Waldorfskoj školi. Radio sam grupno i individualno savjetovanje s liječenim alkoholičarima i članovima njihovi obitelji. Ravnatelj sam Zaklade Prsten koja stipendira učenike i studenate. U Savjetovalištu za psihološku pomoć radim s djecom, adolescentima i odraslima, partnerske i obiteljske odnose, kao i poslovno savjetovanje. Pri IGW-u (Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg) vodim edukaciju iz gestalt terapije u Tuzli (BiH).

Dubravka Stijačić, prof. defektolog socijalni pedagog, psihoterapeut PRT, ECP

Dubravka StijačićEdukacijsko-rehabilitacijski Fakultet, smjer poremećaji u ponašanju.

Indiana University (SAD) šestnajest tjedni program «Council of International programs» seminari iz mentalnog zdravlja, alkoholizma, brige o starijim osobama.

Edukacija iz realitetne terapije –psihoterapijski modul, PRT. Edukacija za Instruktora (edukatora) i supervizora iz Realitetne terapije. Europska diploma iz psihoterapije (ECP).

Zaposlena u Klinici za psihijatriju Vrapče od 1984., od 1994 kao voditeljica Centra za resocijalizaciju. Centar za resocijalizaciju organizira i provodi rehabilitaciju i resocijalizaciju za sve bolničke pacijente. U Centru rade stručnjaci različitih profila. Pored organizacijskih poslova vodi i grupnu i individualnu psihoterapiju sa različitim dijagnostičkim kategorijama, te treninge socijalnih vještina. Provodim edukaciju iz realitetne terapije. Edukatorica i supervizorica sam; William Glasser Instituta (LA, SAD) , Instituta za Realitetnu terapiju Slovenije i Hrvatske udruge za Realitetnu terapiju. Edukaciju provodim u Hrvatskoj i u državama bivše Jugoslavije od 1990g.

Moderator: Jasmina Sočković

jasminaJasmina Sočković je profesor psihologije sa završene 4 godine postdiplomske edukacije iz geštalt terapije (Institute für Integrative Gestalttherapie Würzburg – IGW) te nizom srodnih obrazovnih programa iz područja integrativne tjelesne relacione psihoterapije, art terapije, process worka (procesno-orijentirane psihoterapije), holističkog plesa i pedagogije pokreta itd.

Vlasnica je savjetničke tvrtke Pilgrim d.o.o. i donedavno direktorica poznate konzultanske kuće Selectio te voditeljica najvećeg regionalnog HR (Human Resources) projekta Certifikat Poslodavac Partner. Posjeduje višegodišnje iskustvo u području poslovnog savjetovanja, upravljanja ljudskim resursima i obrazovanja odraslih (soft skills).

Iskustvo je stekla na rukovodećim mjestima u privatnom i javnom sektoru (Deloitte, Grad Zadar), te kao savjetnik, istraživač i voditelj edukacijskih programa (Laboratorij socijalne psihologije-LASO). Čest je predavač na konferencijama i seminarima s temama iz područja upravljanja ljudskim resursima, vodstva i socijalne psihologije. Uz poslovno savjetovanje tvrtki, bavi se i individualnim radom s klijentima (psihoterapija) te business coachingom.  U 2013. godini pokrenula je jednogodišnji Dream Movement Program (Rad na snovima kroz pokret) usmjeren na osobni razvoj.