Zašto integrativna terapija kod djece?

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja neuropsihijatar i subspecijalista dječje i adolescentne psihijatrije i integrativni psihoterapeut. Osnivač Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Psihoterapiju. Nakon 45 godina radnog staža umirovljena je, ali aktivno radi s djecom u vlastitoj Poliklinici Kocijan/Hercigonja. U Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, gdje je radila do 1983., osnovala je odjel za autizam, zajedno s roditeljima Centar za autizam i osnovala školu na dječjem psihijatrijskom odjelu.

Tijekom rata bila je savjetnica Vlade RH i nositelj organizator psihosocijalnog programa pomoći žrtvama rata. Od 1991-1995 radila je u bolnici za dječje bolesti „Klaićeva“, i osnovala Centar za metalno zdravlje. U KB Dubrava, nakon 1995., bila je organizator  voditelj nacionalnog Centra za psihotraumu i  referalnog Centra za poremećaje uzrokovane stresom. Predavač je na Medicinskom fakultetu.

Organizirala edukaciju stručnjaka iz integrativne psihoterapije u UK te istu provodi u Hrvatskoj za što je na Prvom hrvatskom psihoterapijskom kongresu dobila naslov laureata.