Započele prijave za novu generaciju studenata iz logoterapije u sklopu Udruge LOGOS – Hrvatske udruge za logoterapiju

Četverogodišnji studij logoterapije će započeti individualnim razgovorima 23. i 24.

listopada 2019. godine od 16.00 do 20.00 sati.

Predavanja i radionice će se održati u petak 25. listopada 2019. od 16.00 do 20.00 sati i u subotu 26. listopada 2019. od 9.00 do 16.00 sati.

Mjesto održavanja: Psihijatrijska klinika Vrapče, glavna predavaonica.

*Više o samoj logoterapiji i izvođenju studijskih programa možete pročitati u priloženom dokumentu ili na stranici www.logoterapija.com

Najava skorašnjeg V. međunarodnog logoterapijskog kongresa u Zagrebu

Poštovani!

U ime organizatora i u svoje vlastito ime, srdačno vas pozivam da sudjelujte na nadolazećem V. međunarodnom logoterapijskom kongresu, a koji nosi intrigantni naslov: „Dostojanstvo čovjeka”.

Navedeni naslov pobuđuje cijeli niz pitanja: Tko određuje dostojanstvo moje vlastite osobe? Na kojim temeljima počiva dostojanstvo? Kakav je odnos prema dostojanstvu čovjeka različite životne dobi, različitih zanimanja, bolesnog ili zdravog, žrtve ili počinioca nasilja, onog na rubu društva ili onog koji je javna osoba? Je li ljudsko dostojanstvo ugroženo nekim društvenim okolnostima? Što o tome može reći logoterapija?

Vjerujem kako ćemo zajedno otkriti odgovore ili nova pitanja koja su za svakoga od nas pojedinačno važna. Svoju misao zaokružujem citatom Viktora Frankla: „Čovjek je biće koje je izumilo plinske komore u Auschwitzu; no on je i biće koje je uspravno ulazilo u plinske komore, s Oče našem ili sa Šema Izrael na usnama.” (Frankl, 2010.: 121 str.)

Za programski i organizacijski odbor:

Cvijeta Pahljina, dr. med. spec. Psihijatar

Predsjednica Hrvatske udruge za Logoterapiju – LOGOS

Preklopnik_2019-04-29

*Više o samom Kongresu možete saznati u priloženom dokumentu ili na stranici www.logoterapija.com