Odgovarajući izazovima vremena pred zahtjevnim društvenim zbivanjima, u suradnji s udrugom „Tvornica mladih”, otvaramo logoterapijsko savjetovalište za mlade na adresi Zagrebačka cesta 88.

Prijaviti se možete na mail: [email protected]

Termini za individualno savjetovanje po dogovoru.

Postoji i mogućnost uključivanja u logoterapijsku skupinu, utorkom od 18:30 h – 20 h.