»Znanje, koje stječemo školom i naukom, valja da nam ispuni dva zahtjeva: ili da nam koristi za praktičan život osposobljujući nas za kakovo zvanje ili posao, ili ono nam mora pomoći, da postanemo razumni i dobri.«  (Jagoda Truhelka, U carstvu duše, 3. pismo)

Informacije o Programu izobrazbe dostupne su na mrežnim stranicama Instituta:: https://www.dobroinstitut.hr/izobrazba-logoterapije-redoviti-program/