Predstavljanje psihoterapijskih pravaca

Konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske

[divider]

Prijava za predstavljanje psihoterapijskih pravaca na konferenciji

Druga međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) Nijanse psihoterapije pruža priliku članicama SPUH-a da stručnoj i široj javnosti predstave psihoterapijske edukacije/pravce.

Prijava za predstavljanje psihoterapijskog pravca obuhvaća:

  • Pravilno popunjen obrazac za prijavu predstavljanja psihoterapijskih pravaca (može ga popuniti samo osoba ovlaštena za predstavljanje udruge);
  • Uplatu prijave za predstavljanje pravca koja iznosi 150,00 kuna (moguće zatražiti račun R1);
  • Dostavu potvrde o uplati na adresu elektroničke pošte info@savez-spuh.hr

Uplatu (putem opće uplatnice ili e-bankinga) izvršite na žiro račun Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), otvoren u Zagrebačkoj banci.

Podaci za uplatu:

  • IBAN HR3023600001500411156
  • Sudionici iz inozemstva trebaju specificirati HR3023600001500411156 i SWIFT ZABAHR2X
  • Primatelj: SPUH, Maksimirska 51, 10000 Zagreb
  • Model plaćanja: OIB udruge
  • Svrha plaćanja: Naziv udruge

Predstavljanje psihoterapijskih pravaca u obliku postera odvija se tijekom cijeloga drugog dana konferencije, 20. listopada 2013. godine, u predvorju hotela Panorama. Pritom osoba koja predstavlja udrugu na konferenciji podliježe plaćanju kotizacije pri čemu je dužna ponijeti dokaz o uplaćenoj kotizaciji (potvrdu o uplati).

Prijave za predstavljanje psihoterapijskog pravca primaju se do 1. listopada 2013. godine. Svim članicama SPUH omogućuje tisak roll-up bannera (pingvina) po promotivnoj cijeni (500 kuna + PDV ili 600 kuna + PDV). Grafička se priprema predaje najkasnije do 10. listopada 2013. godine. Ako vam je potrebna grafička izvedba roll-up bannera koja se dodatno naplaćuje, javite se na informativnu adresu elektroničke pošte info@savez-spuh.hr.

[divider]

[form form-4]