Program konferencije

Konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske

[divider]

2. međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH)

19. i 20. listopada 2013., Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb

[divider]

19. 10. 2013. (subota) – dan za stručnu javnost

PREDVORJE

8:15 – 9:00   Registracija sudionika

VELIKA DVORANA

9:00 – 9:20   Otvaranje konferencije

                     Milanka Opačić, ministrica socijalne politike i mladih i potpredsjednica Vlade RH

Jadran Morović

9:20 – 10:30 Kada je psihoterapeut znanstvenik? (plenarno predavanje)

                          Omar Gelo

Moderatorica: Tamara Prevendar

10:30 – 11:30 Istraživanja psihoterapije u Republici Hrvatskoj (I) (usmena izlaganja)

Specifičnosti istraživanja u psihoterapiji djece i adolescenata Dina Koren

Što studenti Sveučilišta u Zagrebu misle i/ili znaju o psihoterapiji?Adrijana Košćec, Marina Štambuk, Radojka Sućeska Ligutić, Tamara Prevendar

International differences of psychotherapeutic informed consent: A comparison of Croatian and Ukrainian psychotherapists’ self reportsOksana Pirkova, Anita Vulić Prtorić, Ivica Milanja, Lucija Mičić-Župan

Ispitivanje efekata neuro-lingvističke psihoterapije na psihološke poteškoće i kvalitetu življenja Melita Reiner, Walter Renner, Peter Schuetz, Renata Đonđ Perković

Moderatorica: Adrijana Košćec

11:30 – 11:50 Pauza uz postere

Case study of an experienced psychotherapist: what she learned in the years of practice about being a psychotherapist and doing psychotherapyĽubomíra Stanková

Geštalt pedagogija u poučavanju odraslihMaja Kolega

Kognitivno-bihevioralni tretman usmjeren na traumu: specifičnosti modela uz prikaz tretmana sa spolno zlostavljanom djevojčicomRenata Ćorić Špoljar, Gordana Buljan Flander, Ana Marija Španić

Psihoterapijski pristup u liječenju oboljelih od karcinoma – Sanda Anton

Mothers and daughters in folk talesTatiana Pysarenko

11:50 – 13:00 Dijaloški pristup u integrativnoj terapiji traume (plenarno predavanje)

Willi Butollo

Moderatorica: Irena Bezić

13:00 – 14:00 Stanka za ručak

14:00 – 15:20 Psihoterapija i farmakoterapija (usmena izlaganja  i okrugli stol)

Kreativna psihofarmakoterapija – Miro Jakovljević

Nuspojave psihofarmaka – Ninoslav Mimica

Neophodna psihofarmakoterapija – Jadran Morović

Neuroznanstveni aspekti komunikacije u medicini: placebo efekt – Veljko Đorđević, Marijana Braš

Moderator: Goran Arbanas

15:20 – 16:20 Zakon o psihoterapiji (okrugli stol)

Jadran Morović, Irena Bezić, Mijo Marić, Dubravka Stijačić, Lidija Budimović

Moderatorica: Jasmina Sočković

16:20 – 16:40 Pauza uz postere

Psychoanalytic interpretation of the movie The Aviator  – Urška Klemenc

Supervizija iz egzistencijalne perspektive; može li uopće drugačije ? – Margareta Mesić

Teorija izbora i realitetna terapija u preventivnim programima za djecu, mlade i obitelj – Valentina Kranželić, Sanja Radić Bursać

Zašto integrativna terapija kod djece? – Dubravka Kocijan Hercigonja, Vesna Novković Hercigonja, Dina Koren

Marinova borbaAndrea Čvrljak

16:40 – 17:55 Status psihoterapije u Republici Hrvatskoj: psihoterapija i tržište – dileme i etička pitanja (usmena izlaganja i okrugli stol)

Tržišna prepoznatljivost psihoterapeuta: mogućnosti i zamke – Velimir Dugandžić

Kako se snalaze mladi na početku psihoterapijske karijere? – Tatjana Gjurković

Predstavljanje psihoterapeuta i edukanata psihoterapije javnosti – iskustva iz HUBIKOTA – Nada Anić

Etička pozicija psihoterapeuta i edukatora psihoterapije – Jasenka Pregrad

Moderatorica: Ana Milčić Horvat

17:55 – 18:55 Istraživanja psihoterapije u Republici Hrvatskoj (II) (usmena izlaganja)

Primjena psihoterapije pokretom i plesom u osoba s anksioznim poremećajem i depresijom – Renata Martinec, Tončica Šiškov, Vedrana Kurjan Manestar, Sanela Janković Marušić

Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) u žena oboljelih od raka: preliminarni rezultati – Sanela Janković Marušić, Maja Boban

Psihoterapijski tretman i smanjenje rizika od suicida: studija slučaja adolescentice s kumulativnim iskustvom seksualnog zlostavljanja i drugih traumatskih događaja – Domagoj Štimac, Ella Selak Bagarić, Hana Hrpka

Samopercepcija hrvatskih adolescenata odraslih u ratnim, poratnim i mirnodopskim vremenima (primjena Sociokognitivne transakcijske analize) – Josip Bošnjaković

Moderatorica: Adrijana Košćec

18:55 – 19:10 Zaključci i zatvaranje 1. dana konferencije

Irena Bezić

20. 10. 2013. (nedjelja) – dan za stručnu i širu javnost (građani)

PREDVORJE

8:30 – 10:00  Registracija sudionika

VELIKA DVORANA

9:30 – 10:30 Psihoterapija i moderne tehnologije: bliski susreti na digitalnoj planeti (okrugli stol)

Dragica Barbarić, Irena Čorko Meštrović, Ksenija Gmajnički, Anita Vulić Prtorić, Josip Ćirić

Moderatorica: Jasmina Sočković

10:30 – 11:15 Specifičnosti djece uključene u elektroničko nasilje (cyber-bullying) – implikacije za tretman (predavanje i diskusija)

Gordana Buljan Flander

Moderator: Marko Štengl

11:15 – 11:30  Pauza

11:30 – 12:15  Indikacije za psihoterapiju (predavanje i diskusija)

Nataša Jokić Begić

Moderator: Marko Štengl

12:15 – 12:45  Terapijske mogućnosti dnevnobolničkog programa (predavanje i diskusija)

Vlasta Štalekar

Moderator: Marko Štengl

12:45 – 13:45  Pauza za ručak

13:45 – 14:45  Važnost supervizije u radu psihoterapeuta (okrugli stol)

Zdravko Bokulić

Zdenka Pantić, Dubravka Kocijan Hercigonja, Marija Čiček, Margareta Mesić, Branko Petris

Moderator: Marko Štengl

14:45 – 15:30  Psihoterapijski rad s djecom (predavanje i diskusija)

Zlatko Bastašić

Moderator: Marko Štengl

15:30 – 15:45 Pauza

15:45 – 16:30 Prevencija obiteljskog nasilja (predavanje i diskusija)

Sandra Ferenčić Ćuk

Moderator: Marko Štengl

16:30 – 17:15 Osobni i profesionalni identitet psihoterapeuta u kontekstu seksualne tematike (predavanje i diskusija)

Iva Žegura

Moderatorica: Nataša Barolin Belić

17:15 – 17:35 Pauza uz predstavljanje psihoterapijskih pravaca – udruga članica Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH)

17:35 -18:50  Modaliteti integrativne dječje psihoterapije (simpozij)

U kakvom svijetu mi to živimo?! –  Play terapija prema metodi „Test svijeta“ u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela u Odgojnom zavodu u Turopolju – Nikolina Kolić Antolović

Porodica vodenih čudovišta  – uloga psihoterapeuta u dječjoj psihodramskoj grupi – Marta Pavlović

Zaštiti me – holding funkcija u psihoterapiji  selektivnog mutizma: Iskustva sa play terapijom prema metodi  „Test svijeta“ – Ištvan Peto

Na putu ka sebi –  Vinnicottova škrabalica u psihoterapiji adolescenata – Ištvan Peto

Moderator: Marko Štengl

18:50 – 19:00    Zaključci i zatvaranje konferencije

Jadran Morović

*11:45 – 12:15  Predstavljanje knjige Kako djeca pomažu roditeljima da odrastu?

Radojka Sućeska Ligutić

 

*Napomena: Točan termin održavanja radionica tijekom drugog dana konferencije potražite na https://www.savez-spuh.hr/konferencija/radionice_2013/.