Program za 5. generaciju edukanata će se početi izvoditi u listopadu prema hibridnom modelu uz fizičku prisutnost profesora u učionici te uz dodatnu mogućnost praćenja nastave putem live streama izvan učionice.

Edward Bernays University College, organizator programa cjeloživotnog obrazovanja Propedeutika psihoterapije, prvog programa u Republici Hrvatskoj verificiranog od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) poziva zainteresirane kandidate da do 31. kolovoza 2021. ispune online prijavnicu na upis u petu generaciju polaznika. Ispunjavanjem online prijavnice kandidat ulazi u kvotu čije uvjete za upis će provjeriti stručno povjerenstvo, a na temelju čijeg će stručnog mišljenja kandidat naknadno biti pozvan na upis i potpisivanje Ugovora o obrazovanju.

Program je osmišljen sukladno Pravilniku o propedeutici psihoterapije u RH, donesenom od strane krovne udruge Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Riječ je edukaciji iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, u slučajevima kada polaznik psihoterapijske edukacije ne zadovoljava uvjetima potrebnog diplomskog obrazovanja. Cilj programa je omogućiti polaznicima potrebnu edukaciju kako bi stekli dio potrebnih uvjeta za dobivanje titule „savjetodavni terapeut“.

Program je namijenjen svima koji žele steći nužno osnovno obrazovanje iz područja psihoterapije te polaznicima edukacije za neki od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj, koji nemaju završen dodiplomski ili preddiplomski i diplomski ili integrirani studij u Republici Hrvatskoj iz psihologije, medicine, socijalnog rada ili rehabilitacijskih znanosti. Iznimno, program može upisati osoba koja ima završen samo preddiplomski studij, ali isključivo uz potvrdu visokog učilišta o upisu na diplomski studij.

Satnica programa je prilagođena zaposlenim osobama, sva predavanja tijekom radnog tjedna počinju u večernjim satima izvan radnog vremena.

Program koji će se za petu generaciju izvoditi kombinacijom online i nastave uživo kvalitetom i zahtjevima u potpunosti odgovara programu koji se do sada izvodio u prethodnim generacijama po blended principu (kombinirana online i kontaktna nastava) ili u potpunosti kroz kontaktnu nastavu.

Propedeutika psihoterapije na Bernaysu traje okvirno 18 mjeseci (10 mjeseci teorijske nastave, a stručna praksa je ugovorena prema Vašim vremenskim mogućnostima). Program je podijeljen u 590 sati, a sastoji se od 360 sati teorijske nastave raspoređenih kroz 10 predmeta i 230 sati stručne prakse. Program okuplja 15 renomiranih predavača: doc. dr. sc. Tihana Jendričko, prim. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman, doc. dr. sc. Goran Arbanas, doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. sc. Ivan Ćelić, prof. dr. sc. Ante Bagarić, Iva Žegura, prof. psihol, prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, dr. sc. Aleksandar Savić, dr. med., specijalist psihijatrije, prof. dr. sc. Predrag Zarevski, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, doc. dr. sc. Mladen Mavar, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dean Ajduković i Vedran Korušić, dipl. filozof.

Prijave za Propedeutiku psihoterapije otvorene su do 31. kolovoza 2021., a početak izvođenja nastave planiran u listopadu 2021.

Neovisno o terminu planiranog početka izvođenja nastave, program kreće s izvođenjem kada se popuni minimalna kvota od 20 polaznika, a prijaviti se možete ovdje.

Za više informacija o upisima posjetite bernays.hr ili nas kontaktirajte na e-mail adresu ivan.pakozdi@bernays.hr te na telefonski broj +385 (0)91 4669 687.

Više o samom procesu upisa i uvjetima možete pročitati ovdje.