Jedinstveni Bernaysov program Propedeutike psihoterapije nosi ECTS bodove za položene predmete, proširenu praktičnu nastavu kroz Psihoterapijski praktikum te nove cjenovne i otplatne modele uz mogućnost early bird prijave do 1. srpnja 2022.

Edward Bernays University College, organizator prvog programa Propedeutika psihoterapije u Republici Hrvatskoj verificiranog od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) poziva zainteresirane kandidate da ispune online prijavu za upis u šestu generaciju polaznika koja će predavanja slušati hibridno. Nastava će se održavati u predavaonici uz mogućnost online praćenja.

Za rane prijave uz potpisan Ugovor o obrazovanju i uplatu prve rate ili cjelokupne školarine za jednokratnu uplatu najkasnije do 1. srpnja 2022. Edward Bernays polaznicima odobrava dodatan popust na školarinu u iznosu od 1.500,00 HKR bez obzira na odabrani model plaćanja te jednu besplatnu radionicu iz programa Psihoterapijski praktikum po vlastitom odabiru do kraja kalendarske godine.

U slučaju ranih prijava školarina iznosi 18.700,00 kuna za jednokratnu uplatu. Nakon 1. srpnja puna školarina iznosi 20.200,00 kuna za jednokratnu uplatu, a iznose je moguće uplatiti u 12 obroka.

Edward Bernays University College jedino je visoko učilište u Republici Hrvatskoj koje Propedeutiku psihoterapije izvodi sukladno s europskim sustavom stjecanja i prijenosa ECTS bodova (prema engl. European Credit and Transfer System), a na temelju preporuke Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije visoke škole.

Bernaysov program Propedeutika psihoterapije trenutno jedini u Hrvatskoj obveznu teorijsku nastavu i stručnu praksu propisanu Pravilnikom o propedeutici psihoterapije proširuje s dodatnim temama i radionicama u sklopu dopunskog programa Psihoterapijski praktikum, ciklusa stručnih i popularno-znanstvenih interaktivnih radionica koje polaznicima propedeutike psihoterapije, ali i zainteresiranoj široj javnosti pružaju mogućnost stjecanja specijaliziranih psihoterapijskih vještina.

Program na Bernaysu traje 590 sati, a sastoji se od 355 sati teorijske nastave raspoređenih kroz 10 predmeta i 255 sati stručne prakse uz nastavno opterećenje od 60 ECTS bodova. Kroz 10 mjeseci izvodi se teorijska nastava, a kroz ostatak vremena provodi se stručna praksa koja je ugovorena prema vremenskim mogućnostima svakog od polaznika na radilištima s kojima Bernays ima potpisane sporazume o suradnji. Polaznicima Bernays osigurava najveći izbor radilišta za odradu stručne prakse kako bi svaki od polaznika mogao birati praksu u području koje ga najviše interesira.

Program okuplja 17 renomiranih predavača: doc. dr. sc. Tihana Jendričko, doc. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman, doc. dr. sc. Goran Arbanas, doc. dr. sc. Domagoj Vidović, prof. dr. sc. Ante Bagarić, Iva Žegura, prof. psihol, prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, dr. sc. Aleksandar Savić, dr. med., dr. sc. Mirna Sisek Šprem, prof. dr. sc. Predrag Zarevski, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, doc. dr. sc. Mladen Mavar, dr. sc. Tamara Prevendar, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. emer. dr. sc. Dean Ajduković, Vedran Korušić, dipl. filozof i prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

Rane prijave s dodatnim popustima na školarinu otvorene su do 1. srpnja 2022., a krajnji rok za prijave je 23. rujna 2022. Početak izvođenja nastave planiran je 5. listopada 2022. u 18:00 sati.

Više informacija o upisu može se dobiti na sljedećim kontaktima:

E-mail: franjo.skoko@bernays.hr

Telefon:  +385 91 4669 691

Referada: + 385 (01) 555 12 12

Facebook Messenger: EdwardBernaysUC

Osobnim posjetom Bernaysu na adresi: Ratkajev prolaz 8, Zagreb

Više o samom procesu upisa i uvjetima može se pročitati ovdje.

Online upisni obrazac dostupan je ovdje.