Skupština SPUH-a je 07.12.2015. na svojoj redovnoj sjednici usvojila Pravilnik o edukaciji iz propedeuitke psihoterapije u kojem su definirani uvjeti organiziranja edukacije iz propedeutike. Pozivamo sve zainteresirane organizatore edukacije iz propedeutike da pošalju svoje prijave na adresu SPUH-a – [email protected]

Pravilnik o edukaciji iz propedeutike možete vidjeti i preuzeti na našim stranicama.