Amigdala centar kreće s upisima Programa propedeutike psihoterapije odobrenog od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH-a). Edukacija se održava u četiri grada – Zagreb, Osijek, Rijeka i Zadar. S provedbom Programa kreće se odmah po formiranju grupa. Prijave se zaprimaju putem web stranice Amigdala centra: www.amigdalacentar.hr. Nakon zaprimljene prijave, Amigdala centar će kontaktirati sve zainteresirane polaznike s dodatnim uputama i detaljima organizacije provedbe Programa.

Propedeutika psihoterapije predstavlja edukaciju iz područja psihologije, psihijatrije, socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, a potrebna je u slučajevima kada edukant iz psihoterapijske edukacije ne zadovoljava uvjete potrebnog diplomskog obrazovanja.

Cilj je Programa propedeutike psihoterapije omogućiti polaznicima potrebnu edukaciju kako bi stekli dio potrebnih uvjeta za dobivanje naziva “savjetodavni terapeut” i dio potrebnih uvjeta za dobivanje Europskog certifikata iz psihoterapije (European Certificate of Psychotherapy – ECP) kojeg dodjeljuje Europsko udruženje za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy – EAP).

Program se izvodi u tri semestra. U prva dva semestra, polaznici slušaju i ispunjavaju obveze iz deset predmeta teorijskog dijela Programa koji se sastoji od 355 sati i izvodi se pretežno kroz radionički tip rada, a ostatak u obliku predavanja i seminara. U trećem semestru, polaznici odrađuju 160 sati prakse koja se sastoji od 60 sati kliničke prakse i 100 sati prakse u ostalim psihosocijalnim ustanovama. Program također obuhvaća 20 sati supervizije prakse i 50 sati osobnog rada na sebi. 

Polaznici su obvezni ostvariti angažman u nastavi i intenzitet studiranja prema broju predviđenih sati za pojedini predmet. Amigdala centar za polaznike, između ostalog, vodi evidenciju i šalje izvješća SPUH-u, a u svrhu izdavanja potvrde o završenoj edukaciji. Također, ugovara praksu sa zdravstvenim i psihosocijalnim ustanovama i osigurava mentorstvo prilikom prakse i supervizije. Praksa je osigurana u većem broju ustanova u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Zadru. 

Naši predavači su osobe s dugogodišnjim iskustvom u područjima psihijatrije, psihologije, rehabilitacijskih i drugih znanosti koji se bave znanstveno-istraživačkim radom, predaju na fakultetima  te se i sami bave psihoterapijom: 

 1. Prof. dr. sc. Križo Katinić, dr. med., specijalist psihijatrije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 
 2. Prof. dr. sc. Zoran Zoričić, dr. med., mag, psych., specijalist psihijatrije, KBC Sestre milosrdnice 
 3. Dr. sc. Luka Maršić, dr. med., specijalist psihijatrije, Klinika za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice
 4. Božidar Popović, dr. med., specijalist psihijatrije, Opća bolnica Našice, Sigmund Freud University Ljubljana
 5. Doc. dr. sc. Mladen Mavar, Psihijatrijska bolnica Ugljan 
 6. Dubravko Kužina, dr. med., specijalist psihijatrije, Poliklinika za psihijatriju „Pet plus“ 
 7. Sebastian Nincoletti, dr. med., Psihijatrijska bolnica Lopača
 8. Doc. dr. sc. Ksenija Romstein, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
 9. Doc.dr.sc. Irena Labak, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju 
 10. Doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
 11. Doc. dr. sc. Ana Šimunić, Sveučilište u Zadru 
 12. Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju 
 13. Prof. dr. sc. Mira Klarin, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece 
 14. Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju 
 15. Doc. dr. sc. Ana Kurtović, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet 
 16. Izv. prof. dr. sc. Tena Velki, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 
 17. Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
 18. Doc. dr. sc. Ines Skelac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti 

Predavanja će se izvoditi subotom i nedjeljom na adekvatnim lokacijama u sva četiri grada, poštujući sve epidemiološke mjere. 

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, predavanja će se izvoditi online putem platforme Zoom na kojoj će biti organizirana predavanja uživo uz interakciju polaznika s predavačima. 

Program Propedeutika psihoterapije mogu upisati osobe sa završenim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem. Ukoliko osoba ne ispunjava ove uvjete u trenutku prijave, potrebno je javiti se sa svojim obrazovnim statusom na niže navedene kontakte kako bi se razmotrio potencijalni upis Programa i uvjeti upisa.

Po završetku programa, nakon položenih svih ispita i odrađenih svih obaveza Amigdala centar polazniku izdaje potvrdu o završenoj edukaciji iz propedeutike psihoterapije uz prilog potvrdi koja sadrži detaljni opis prirode, razine, sadržaja i statusa završenog programa. Potvrdu i prilog potvrdi polaznik može podastrijeti SPUH-u kao dokaz o ispunjenom jednom od uvjeta potrebnom za obavljanje djelatnosti savjetodavnog terapeuta, sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije. 

Za rane prijave i uplate akontacije do 31.12.2020. odobravamo popust od 15% na punu cijenu Programa. Detalje pronađite na: www.amigdalacentar.hr

Ukoliko tražite još dodatnih informacija, slobodno se obratite na e-mail info@amigdalacentar.hr ili na broj telefona +385 91 5433165.