Pozivaju se kandidati zainteresirani za program Propedeutika psihoterapije da se prijave za upis u treću generaciju polaznika. Prijave za kandidate otvorene su do 31. srpnja 2020.

Edward Bernays University College, organizator programa cjeloživotnog obrazovanja Propedeutika psihoterapije, jedinog programa u Republici Hrvatskoj verificiranog od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) poziva zainteresirane kandidate da do 31. srpnja ispune online prijavnicu na upis u treću generaciju polaznika. Ispunjavanjem online prijavnice kandidat nije konačno upisan u program, već ulazi u kvotu kandidata čije uvjete za upis će provjeriti Stručno povjerenstvo, a na temelju čijeg će stručnog mišljenja kandidat naknadno biti pozvan na upis i potpisivanje Ugovora o obrazovanju.

Ovaj neformalni program cjeloživotnog obrazovanja osmišljen je sukladno Pravilniku o propedeutici psihoterapije, donesenom od strane krovne udruge Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Riječ je edukaciji iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, u slučajevima kada polaznik psihoterapijske edukacije ne zadovoljava uvjetima potrebnog diplomskog obrazovanja. Cilj programa je omogućiti polaznicima potrebnu edukaciju kako bi stekli dio potrebnih uvjeta za dobivanje titule „savjetodavni terapeut“.

Program je namijenjen svima koji žele steći nužno osnovno obrazovanje iz područja psihoterapije te polaznicima edukacije za neki od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj, koji nemaju završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz psihologije, medicine, socijalnog rada ili rehabilitacijskih znanosti. Iznimno, program može upisati osoba koja ima završen samo stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, ali isključivo uz potvrdu nekog od visokih učilišta o upisu na diplomski studij.

Satnica programa u potpunosti je prilagođena zaposlenim osobama, sva predavanja tijekom radnog tjedna počinju od 17 sati, a sam program je blended, što znači da predavači kombiniraju online izvođenje nastave sa nastavom u učionici.

Propedeutika psihoterapije na Bernaysu traje okvirno 11 mjeseci, program je podijeljen u 585 sati, a sastoji se od 355 sati teorijske nastave raspoređenih kroz 10 predmeta i 255 sati stručne prakse. Program izvodi 11 renomiranih predavača: doc. dr. sc. Tihana Jendričko, prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, dr. sc. Aleksandar Savić, dr. med., specijalist psihijatrije, prof. dr. sc. Predrag Zarevski, dr. sc. Josip Bošnjaković, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, doc. dr. sc. Mladen Mavar, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dean Ajduković i Vedran Korušić, dipl. filozof.

Prijave za Propedeutiku psihoterapije otvorene su do 31. srpnja, a početak izvođenja nastave planiran je u listopadu 2020.

Neovisno o terminu planiranog početka izvođenja nastave, program kreće s izvođenjem kada se popuni minimalna kvota od 20 polaznika, a prijaviti se možete ovdje.

Kao i svi ostali programi na Bernaysu i program Propedeutika psihoterapije prilagođen je trenutnoj situaciji i ograničenjima zbog pandemije koronavirusa COVID-19. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i eventualne zabrane okupljanja na jesen, program će se nakon popunjavanja minimalne kvote polaznika 3. generacije u potpunosti izvoditi online te će biti organizirana predavanja uživo i omogućena potpuna interakcija polaznika s predavačima. 

Za više informacija o upisima posjetite bernays.hr ili nas kontaktirajte na e-mail adresu [email protected] te na telefonski broj +385 (1) 400 81 74

Više o samom procesu upisa i uvjetima možete pročitati ovdje.