Naslovnica Centar za psihodramu Povezivanje s našim precima – transgeneracijski pristup psihodrami i terapiji pokretom i...

Povezivanje s našim precima – transgeneracijski pristup psihodrami i terapiji pokretom i plesom – dvodnevna radionica

1831

POVEZIVANJE S NAŠIM PRECIMA: TRANSGENERACIJSKI PRISTUP PSIHODRAMI I TERAPIJI POKRETOM I PLESOM

28. – 29.09.2016. 9:00 – 18:00 / Kampus Borongaj

Integrativni okvir transgeneracijske psihodrame i terapije pokretom i plesom stvara siguran okvir za inicijaciju živog dijaloga s našim precima i doživljavanje utjelovljenih slika njihove ostavštine. Svrha transgeneracijske terapije jest razjašnjavanje obrazaca nevidljive lojalnosti i poticanje individuacije. Transgeneracijska terapija temelji se na premisi da je naš način kretanja i bivanja u svijetu oblikovan emocionalnim i senzorno-motornim aspektima koje su nam prenijeli naši preci te da je samosvijest duboko utkana u transgeneracijski kontekst. Transgeneracijska terapija produkt je imaginativne psihoterapije, medicine temeljene na tijelu, koja dokaze nalazi u neurobiološkom istraživanju. Rituali pojačavaju dinamičku matricu i podržavajuću funkciju grupnog iskustva. Svjesnost dozvoljava prekid nesvjesne identifikacije, kao i prekid vrćenja u krug te se bavi nerazriješenim ostavštinama. Ova će radionica demonstrirati metodološku integraciju transgeneracijske psihodrame i terapije plesom i pokretom te kako potaknuti svjesnost i kreativnost povezivanjem s našim precima.

U sklopu svog pionirskog rada na psihogenealogiji, Ancelin Schützenberger sugerira da ”kao puke karike u generacijskom lancu, možebitno nemamo izbora po pitanju toga da nas događaji i traume koje su doživjeli naši preci posjećuju za vlastita života” (1998). Integrativni okvir transgeneracijske psihodrame i terapije plesom i pokretom stvara siguran prostor za iniciranje živog dijaloga s našim precima i za doživljavanje utjelovljenih slika njihove ostavštine. Svrha transgeneracijske terapije jest probijanje kroz nesvjesne propise i očekivanja, razjašnjavanje dinamičkih obrazaca nevidljive lojalnosti (Boszormenyi-Nagy i Spark, 1973) te potpomaganje energetskog procesa individuacije (Jung, C. G. i Franz, M. L. v., 1964) kroz koje se individualno Sebstvo razvija iz nediferenciranog obiteljskog nesvjesnog. Naša su tijela, umovi, emocije i duh dinamički povezani. Transgeneracijska terapija temeljena je na premisi da je naš način kretanja i bivanja u svijetu oblikovan emocionalnim i senzorno-motornim aspektima koje su nam prenijeli naši preci, zbog čega je naša samosvijest (Damasio, 2010) duboko utkana u sveobuhvatniji transgeneracijski kontekst.

Ovaj meta-teoretski i interdisciplinarni pristup transgeneracijske psihodrame i terapije plesom i pokretom dokaze nalazi u znanstvenom istraživanju neurobiološke baze našeg iskustva. Ramachandran (2009) spekulira kako smo biološki programirani da budemo introspektivno orijentirati i samosvjesni. Ne samo da zrcalni neurološki sistem pomaže simulirati i razumijeti ponašanje drugih ljudi: kada se okrene na unutra, stvara meta-reprezentacije našeg vlastitog mozga koje se prenose transgeneracijski. Tišina je fundamentalan proces unutar transgeneracijske dinamike (Tisseron, 1996). U nemogućnosti izricanja neizrecivog nepodnošljive emocije uzrokovane zavjerom tišine opstruiraju proces individuacije pri čemu psiha može razviti i postepeno proširiti svoju svijest. Tajne se probijaju kroz okove energetske kože i nastavljaju živjeti u podsvijesti kao konstelacije neintegrirane, odsječene energije.

Koncept radioaktivnosti (Gampel, 1996) sugerira vrstu curenja, proces psihičke kontaminacije, gdje su internalizirani strahovi i traumatični osjećaji preneseni transgeneracijski. Ova se radioaktivnost ne može opisati riječima, već se otkriva putem snova, simptoma i neverbalnog ponašanja. Ono neizrecivo su, stoga, usadile prijašnje generacije te se kasnije javlja kroz nesvjesne manifestacije tijela. Transgeneracijska psihodrama i terapija plesom i pokretom jest korektivno iskustvo koje osvjetljava nasljeđe naših predaka, raspetljava nevidljive lojalnosti, sprečava sindrome godišnjica (Ancelin Schützenberger, 1998) te povezuje psiho-fizičko s emocionalnim i duhovnim iskustvom naših predaka. Terapeutska upotreba rituala evocira krucijalne iscjeliteljske aspekte tradicionalnih ceremonija koje imaju moć da vrijeme i prostor učine svetim te da ojačaju spone između ljudi. Transgeneracijski rituali transformacije, zahvalnosti, obnove i pomirenja integralni su dio iskustva te daju osjećaj sigurnosti, povezanosti i pripadnosti.

Rituali potpomažu izražavanje osjećaja na simbolički način i uspostavljaju povjerenje uz pomoć dinamičke matrice i podržavajuće funkcije (Winnicott 1953) grupnog iskustva. Transgeneracijska psihodrama i terapija plesom djela su imaginativne psihoterapije unutar koje je pokret ujedno spremnik i proces, medicina temeljena na tijelu koja iscjeljuje i tka niti između prošlosti i sadašnjosti. Transgeneracijska terapija je okruženje za kreativnu reparaciju i obnovu. To je privilegirani način za intuitivno dolaženje do asocijacija između naizgled nepovezanih značenja i kreiranje meta prostora za refleksivno osjećanje. Transgeneracijski susreti s našim precima, doživljeni kao utjelovljene slike, stvaraju svjesnost koja dozvoljava prekid nesvjesne identifikacije kako bi se prekinuli krugovi ponavljanja, kako bismo se nosili s nerazriješenim ostavštinama i zacijelili emocionalne rane. Ova će radionica demonstrirati metodološku integraciju transgeneracijske psihodrame i plesne terapije te kako generirati transgeneracijsku svijest i kreativnost iniciranjem dijaloga i povezivanjem s našim precima.

Radionica će biti prijavljena na bodovanje Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj komori socijalnih radnika.

Cijena: 190€

Prijaviti se možete putem Registracijske forme ili mailom na [email protected]

U cijenu su uključeni:

  • Nazočnost odabranoj radionici
  • Pristup izlagačkim prostorima
  • Certifikat (potvrdnicu) o sudjelovanju
  • Kava u pauzama (oba dana)
  • Ručak (oba dana)
  • Organizirani prijevoz do kampusa na Borongaju i nazad

O voditeljici:

Leandra Perrotta je klinički psiholog, psihoterapeut, trener psihodrame i psihoterapije pokretom i plesom. Predsjednica je ITTA – International Transgenerational Therapy Association i bivša predsjednicaFEPTO – European Federation of Psychodrama Training Organizations. Profesorica je na Sveučilištu Valle D’ Aosta te trenerica i supervizor na Međunarodnoj školi transgeneracijske terapije Anne Ancelin Schützenberger. Trenirala je EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing, te je diplomirala i englesku i francusku književnost.

Leandra je razvila integrativni model jungovske psihodrame i terapije plesom i pokretom te je zanima istraživanje psihogenealogije, snova i trauma.

Leandra je vodila psihodramu i grupe plesne terapije u Argentini, Belgiji, Brazilu, Hrvatskoj, Egiptu, Engleskoj, Francuskoj, Grčkoj, Irskoj, Izraelu, Jordanu, Litvaniji, Norveškoj, Palestini, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Škotskoj, Srbiji, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj, Turskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajini.