burn_out

Seminar “Proces terapijske promjene i analiza uloga u psihodrami”

22.11.2013. godine, Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb

Seminar je namijenjen specijalistima i specijalizantima psihijatrije, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, rehabilitatorima, logopedima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama te ostalim osobama zainteresiranim za edukaciju o psihodramskoj metodi.

Voditelji:

Vladimir Milošević, psihijatar, psihodramski terapeut i edukator. Voditelj psihodramske edukacije u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, supervizor edukacije u Makedoniji. Suosnivač i voditelj redovnih godišnjih međunarodnih seminara “Cross Cultural Training Days” od 2001. do 2010. godine te “International Spring Accademy” od 2010. godine na dalje. Voditelj edukativnih psihodramskih seminara u Italiji, Belgiji, Velikoj Britaniji i Izraelu. Član stručnog odbora Federacije Europskih psihodramskih trening organizacija, autor većeg broja stručnih radova iz psihoterapije i učesnik brojnih psihoterapijskih međunarodnih kongresa kao voditelj radionica.

dr.sc. Tihana Jendričko, psihijatar, psihodramski terapeut i integrativni psihoterapeut. Članica je Europske udruge za psihoterapiju. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova, s višegodišnjim iskustvom psihoterapijskog rada te kliničkog rada s psihodramskim grupama.  U više navrata aktivno sudjelovala s usmenim i poster prezentacijama na domaćim i inozemnim kongresima.

Voditelji će na seminaru kroz praktičnu demonstraciju elemenata psihodramske metode i teorijsku prezentaciju osnovnih principa psihodrame i teorije uloga predstaviti mogućnosti kliničkog terapijskog postupka kod različitih kategorija kako kliničkih, tako i nekliničkih učesnika psihodrame. Poseban naglasak na seminaru biti će na kliničkom potencijalu psihodrame i analizi uloga kroz koju se prati proces terapijske promjene kod psihodramskog protagonista.

Program:

Okupljanje sudionika od 9.00 do 9.30 sati.

9.30 -11.00 sati: Uvodna seansa

11.00 – 11.15 sati: Pauza

11.15 – 12.15 sati: Osnove teorije psihodrame

12.15 – 12.30 sati: Pauza

12.30 – 14.00 sati: Psihodramska seansa

14.00 – 15.00 sati: Ručak

15.00 – 16.30 sati: Psihodramska seansa

16.30 – 16.45 sati: Pauza

16.45 – 17.45 sati: Teorijska objašnjenja i diskusija

17.45 – 18.15 sati: Zatvaranje seminara

Broj sudionika je ograničen. Mole se sudionici da na seminar dođu na vrijeme i sudjeluju u kompletnom programu jer seminar uključuje iskustveni i teorijski dio.

PRIJAVA SUDJELOVANJA I KOTIZACIJA

Tečaj je bodovan od strane HLK.

Kontakt osoba: dr.sc. Tihana Jendričko, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za socijalnu psihijariju, Bolnička cesta 32, 10000 Zagreb; telefon: 01/3713269; e-mail: [email protected].