clark_baim-radionica_psihodramaCentar za psihodramu ponosno najavljuje još jednu međunarodnu radionicu koju će voditi Clark Baim, međunarodno poznati psihodramski terapeut i edukator.

Radionica je namijenjena psihodramskim terapeutima i edukantima , kao i svim ostalim psihoterapeutima koji koriste psihodramu i akcijske metode kako bi pomogli svojim protagonistima izgraditi vlastite snage, iscijeliti psihu i proraditi strahove. Fokus radionice biti će razumijevanje samozaštitne funkcije obrambenih psiholoških mehanizama, te kako i zašto raditi sa njima, a ne protiv njih. Razmatrati će se aspekti traume koji uključuju odgovore na rat, prirodne katastrofe i gubitak značajnih osoba u životu, te emocionalno, verbalno i psihičko nasilje i/ili zanemarivanje u obitelji i vezama.

Pristup koji će biti ponuđen promovira razumijevanje i iscjeljivanje na način koji ne obilježava osobu kao disfunkcionalnu i ne patologizira obrane. Umjesto toga, radit ćemo na način koji omogućava razumijevanje samozaštitne funkcije mehanizama obrane i nudi protagonistu mogućnost da proradi nerazriješena pitanja, razvije nove uloge i strategije nošenja s problemima, te se oslobodi strahova i sumnji u sebe.

Radionica će biti iskustvena, što znači da će se sudionici upoznavati sa teorijom kroz niz tehnika baziranih na akcijskim metodama. Također će biti puno prilike za sudjelovanje i prakticiranje tehnika u malim grupama, stavljajući tako teoriju u akciju.

Seminar će voditi Clark Baim, međunarodno priznati psihodramski psihoterapeut i viši trener pri British Psychodrama Association (BPA). Iza njega su 24 godine terapijskog, predavačkog i supervizijskog rada, brojne konferencije i radionice. Rođen u Chicagu, Clark se doselio u Veliku Britaniju početkom osamdesetih gdje je osnovao i vodio Geese Theater, teatar specijaliziran za rehabilitacijske drame za prijestupnike. Od 1987. godine vodi terapijske grupe, te educira i supervizira stručnjake za kazneno pravosuđe i mentalno zdravlje u Velikoj Britaniji i Irskoj. Vodeći je nacionalni trener za Probacijsku službu seksualnih prijestupnika. Također je vodio radionice i edukacijske seminare u Švedskoj, Grčkoj, Južnoj Africi, Australiji, Latviji i SAD-u.

Radionica će se održati u Zagrebu od 19-21.04.2013.

Kotizacija iznosi 150€, odnosno 120€ za psihodramske terapeute i psihodramske edukante.

Radionica se održava na engleskom jeziku, bez službenog prevoditelja.

Radionica se prijavljuje psihološkoj i liječničkoj komori – za sudionike koji su članovi komore.

Zbog ograničenog broja sudionika, molimo vas da se prijavite što prije!

PRIJAVNI LIST ZA RADIONICU

Za prijavu, pitanja ili dodatne informacije, pošaljite upit na jagaric@yahoo.com

****

The Center for Psychodrama is proud to announce another international workshop that will be led by the known psychodrama therapist and educator, Clark Baim:

UNDERSTANDING UNRESOLVED TRAUMA AND WORKING WITH THE PSYCHOLOGICAL DEFENCES

The aim of this workshop will be to help students and practitioners of psychodrama and action methods to use psychodrama to help protagonists to build strengths, heal the psyche and work through fears. A key feature of the workshop will be understanding the self-protective function of defences, and how to work with them rather than against them. Aspects of trauma and loss that we will consider will include responses to war, natural disaster, the loss of important people in our lives, and emotional, verbal and physical abuse, or neglect, within the family and relationships.

The approach offered promotes understanding and healing in a way that does not label the person as dysfunctional and does not pathologise the defences. Instead, we will work in a way that promotes understanding of the selfprotective function of defences, and offers the protagonist the opportunity to work through unresolved issues, develop new roles and coping strategies, and find increasing freedom from fears and self-doubt.

This workshop will be largely experiential. Participants will be introduced to theory using a variety of action-based techniques. There will be lots of participation and opportunities to practice techniques in small groups, putting theory into action.

The workshop will take place inZagreb, 19-21 April 2013. The participation fee is 150€, for the psychodrama therapists and psychodrama trainees 120€.

The workshop is held in English, no oficial translation is provided.