image-003

Centar za psihodramu poziva vas na radionicu “Sociodramske vještine” sa Ron Wienerom.

Ron Wiener Ph.D. predsjednik je i viši (senior) trener Britanske psihodramske asocijacije (BPA). Dobitnik je nagrade za životno postignuće Britanske psihodramske asocijacije 2007. godine. Autor je knjiga “Creative Training” i “Let’s imagine” te ko-autor knjige “Sociodrama in Changing World”, kao i mnogih znanstvenih članaka i poglavlja o sociodrami. Bivši je predsjednik Britanske sociodramske edukacijske škole SAM. Voditelj je sociodramskih edukacija u Europi, Rusiji i Kini. Preko 50 godina vodi dva društveno angažirana kazališta, predavao je na nekoliko uglednih sveučilišta u Velikoj Britaniji te ima veliko profesionalno iskustvo u radu s organizacijama, timovima i zajednicama. Više o Ronu Wieneru…

Dvodnevna radionica namijenjena je razvoju sociodramskih vještina. Radionica je iskustvenog tipa kroz koju će učesnici steći iskustvo i uvid u napredne vještine vođenja sociodrame sa više istovremenih scena, sociodramu orijentiranu na osobu te pregled tradicionalnih sociodramskih tehnika.

Sociodrama je metoda kroz koju grupa individua bira i spontano odigrava specifičnu društvenu situaciju. Sociodrama omogućuje forum odigravanja konflikta među ljudima različitih društvenih pogleda. U definiranju društvenih vrijednosti, razvijanju socijalnih vještina, dijagnosticiranju i rješavanju društvenih problema, razvijanju i uvježbavanju društvenih planova te unaprijeđenju osobne učinkovitosti i svijesti unutar društva, sociodrama nudi učinkovita i akcijski orijentirana rješenja.

“Sociodrama je definirana kao dubinska akcijska metoda rada na odnosima između grupa i kolektivnih ideologija. Istinski subjekt sociodrame je grupa. Osnova na kojoj se temelji sociodrama jest ideja čovjeka kao igrača uloga, svaka individua je okarakterizirana određenim spektrom uloga u kojima prevladava njezino ponašanje, a svaka je kultura okarakterizirana određenim spektrom uloga koje nameće svojim članovima prema kriteriju uspješnosti.” J.L.Moreno

Radionica će se održati 13. i 14.12.2014. (subota, nedjelja) u Zagrebu od 9:30 do 17 sati.

Cijena radionice: 110 eura. Može se platiti unaprijed ili na licu mjesta.

Molimo sve zainteresirane da na vrijeme rezerviraju svoje mjesto na radionici jer je broj učesnika ograničen.

Prijave na [email protected]

Rok za eventualna “odjavljivanja” u sl. nemogućnosti dolaska je najkasnije 10 dana prije termina radionice (03.12.2014.), Svi prijavljeni sudionici koji do tada ne odjave svoje sudjelovanje dužni su platiti navedenu kotizaciju.

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju – [email protected]