Ponavljamo radionicu namijenjenu terapeutima raznih profila o tehnikama zaštite od sagorijevanja na poslu Empatija – resurs ili opasnost.

Empatija s klijentima je jedan od glavnih terapeutovih resursa i jedan od glavnih motiva za odabir pomagačke profesije, no često empatija može postati opasna. U svom svakodnevnom radu terapeuti su izloženi mnogim teškim životnim pričama i problemima svojih klijenata i ako se ne znaju dobro zaštititi narušavaju svoju kvalitetu života i povećavaju rizik od pojave sindroma sagorijevanja na poslu (burn out sindroma).

Ova edukacija namijenjena je stručnjacima pomagačkih profesija: psiholozima, psihoterapeutima, liječnicima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, defektolozima, coachevima i terapeutima raznih usmjerenja, koji bi se voljeli naučiti bolje štititi na poslu. Teme koje će biti obrađene u edukaciji su:

  • Ja i moji klijenti
  • Empatija: resurs i opasnost
  • Neurofiziologija empatije
  • Osvještavanje rizičnih mjesta u radu s klijentima
  • Osvještavanje i postavljanje granica
  • Tehnike zaštite prije, za vrijeme i nakon rada s klijentom

Edukacija je interaktivna i iskustvena radioničkog tipa. Polaznici će učiti kroz osvještavanje vlastitih obrazaca, potencijala i puno povratnih informacija te usvojiti korisne vještine i tehnike za samozaštitu.

Održava se u subotu 10.12.2011. u trajanju od 9.30-15.30 sati u prostorijama AHA Savjetovanja, Novigradska 1, Zagreb.

Cijena programa je 350 kn.

Broj sudionika je maksimalno 10, a prijave primamo do srijede 7.12 ili do popunjenja grupe.

Edukacija je prijavljena za bodovanje Hrvatskoj psihološkoj komori i Hrvatskoj liječničkoj komori.

Voditeljica programa je Ana Milčić Horvat, psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja

Prijave i informacije na: [email protected] ili 091 8938 939