Pozivaju se svi zainteresirani psihoterapeuti, liječnici, stručni suradnici zdravstvenih ustanova, škola, odgojnih ustanova da sudjeluju na ovoj jedinstvenoj radionici!!

Radionica dr Johna Sargenta pod nazivom “Methods and techniques of adolescent psychotherapy“ održat će se 13-14.listopada 2012. godine u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva s početkom u 9 sati.

Prof dr sc John Sargent, dr med, Predstojnik odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tufts Medicinskom centru, SAD. Profesor je psihijatrije i pedijatrije na Tufts Medicinskom fakultetu, SAD. Bio je Direktor „Hope sistema“, centra za brigu o djeci s emocionalnim problemima.

Bavi se psihoterapijom djece i adolescenata, a od osobitih su mu interesa trauma, poremećaji prehrane, suicidi djece i adolescenata, obiteljska terapija i razvoj internacionalnih programa mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Objavio je preko 70 članaka i knjiga na temu dječjeg mentalnog zdravlja.

Organizator: Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež

Mjesto održavanja: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26

Datum održavanja: 13.-14.10.2012.

Vrijeme održavanja: 9.30-17.30  

 

Subota 13.10.2012. i nedjelja 14.10.2012.

09:30-11:00 PREDAVANJE

11:00-11:30 PAUZA

11:30-13:00 GRUPNI RAD

13:00-14:15 PAUZA ZA RUČAK

14:15-15:30  PREDAVANJE

15:30-17:30  GRUPNI RAD

 

Cijena radionice je 1000 kn.

Prijave slati na mail: [email protected] ili [email protected]

Iznos molimo uplatiti na:
Broj žiro računa HITUDIM-a: 2340009-1110469747

Radionica se boduje prema bodovnoj listi Hrvatske liječničke komore i Hrvatske psihološke komore.