CENTAR Lj. Bastaić d.o.o. ovog listopada prezentira “Sex, sensuality & Imago”. Predavači i voditelji su Orli Wahrman i Dr Ljiljana Bastaić, klinički instruktori Imago terapije odnosa.

Radionica se odvija na engleskom jeziku od 14.10 – 16.10.2016 (3 puna dana)

Imago terapeuti se bave bračnom problematikom ali se kao i većina drugih psihoterapeuta u bazičnom treningu, a niti u većini naprednih radionicama nisu imali prilike susresti sa sveobuhvatnijim informacijama o seksu i senzualnosti. Tijekom radionice učesnike ćemo upoznati sa:

  • Što moramo znati kako bismo mogli tretirati neke od seksualnih smetnji koje parovi donose u seansu, a kada par treba poslati seksualnom terapeutu
  • Kako prepoznati na kojoj je fazi psihološkog razvoja nastala blokada i kako se ona manifestira na seksualnom planu.
  • Kako identificirati potisnute dijelove Selfa koji su prigušeni tijekom borbe za opstanak i što možemo učiniti kako bi ih oživjeli, tako da naši klijenti mogu živjeli pun i radostan život u intimnom odnosu.
  • Tijekom sva tri dana, terapeuti rade i na vlastitim temama, koje mogu biti prepreka suočavanju sa seksualnom problematikom koju par donosi u seansu.

Za certificirane terapeute kotizacija iznosi 2500 kn, za njihove partnere ne-terapeute 1250 kn, a za terapeute u treningu 2000 kn i za partnere ne-terapeute 1000 kn. Imago terapija kao sistemski orijentirani pristup bračnoj problematici, stimulira prisustvo partnera ne-terapeuta u treningu i na radionicama, jer to omogućuje osobno iskustvo terapeutu, tako potrebno za rad na partnerskoj problematici

Prijave i sve ostale informacije možete dobiti na ljiljana.bastaic@gmail.com